DOMMERKURS 1. HALVÅR 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Nov 2019

På bildet er Otthar Krohn, Njård Fekting som var dommer under Nordisk Mesterskap i Sandefjord i 2019. 

For å utvikle stevnene til det beste for både fektere og publikum, har Norges Fekteforbund vedtatt en gradvis skjerping av kravene til både antall pliktdommere, og til deres kvalifikasjoner. 

For at hver klubb skal kunne stille med tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kreves, er dommerutdanning derfor ett av Norges Fekteforbund (NF) sine seks satsingsområder.

Mer informasjon om dømming og de skjerpete kravene til pliktdømming kan leses via denne lenken.

NFs dommerutdanning
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn:

  • Trinn 1 og 2: 4 timer teori med teori pluss praksis på stevne.
  • Trinn 3 og 4: 2 timer repetisjon, pluss en times skriftlig eksamen.

Ved å fullføre trinn 1 og 2 er man utdannet regional dommer. Ved å gjennomføre trinn 3 og bestå eksamen (trinn 4) er man utdannet nasjonal dommer.

Dommerkurs og eksamen 1. halvår 2020
Det siste dommerkurset i 2019, trinn 3 og 4 (eksamen), avholdes fredag 6. desember kl. 18 -22 i Haukelandshallen i forkant av Bergen Cup. Invitasjon og påmeldingsinformasjon er sendt ut til fekteklubbene.

NF har satt opp følgende fire kurs og eksamener 1. halvår i 2020:

  1. Trinn 1 og 2, fredag 17. januar kl. 18-22 ifm. Siddis Cup i Stavanger (Bjørn Faye) 
  2. Trinn 1 og 2, fredag 20. mars kl. 18-22 ifm. Junior NM i Oslo (Bjørn Faye)
  3. Trinn 1 og 2, fredag 24. april kl. 18-22 ifm. Senior NM i Bergen (Andras Borsodi) 
  4. Trinn 3 og 4 (eksamen), fredag 8-mai kl. 18-22 ifm. NC i Oslo (Bjørn Faye)

Påmelding til dommerkursene skal skje samlet via hver klubb til NF på post@fekting.no i rimelig tid før hvert kurs. Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her