REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Apr 2019

Bildet viser både fekterne og trenerne på den regionale treningssamlingen. (Foto: Kristiansand Kårdeklubb).

Stavanger Fekteklubb var i helgen teknisk arrangør av årets første regionale treningssamling for barn og ungdom i fekteklubbene på Vestlandet. I tillegg til de lokale fekterne fra Stavanger og Bergen, deltok det også fektere fra Kristiansand.

Hele 28 fektere, derav 24 barn og ungdommer, deltok på treningsssamlingen som ble avholdt i Tastahallen. 

Treningen besto av 15 timer med fysisk grunntrening for fektere, samt teknikk- og taktikkøvelser. Dessuten ble det avholdt en treningskonkurranse som avsluttet treningssamlingen. Underveis ble det servert lunsj og frukt i drikkepauser. Samlingen ble ledet av Tomas Krasikovas, Anna Rostkowska og Matthieu Bulteau. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

Tilbakemeldingen fra trenerne er at de er veldig godt fornøyde. Norges Fekteforbund takker derfor Stavanger Fekteklubb og både trenerne og deltakerne for god innsats!

Øke aktiviteten
Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene også bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i klubbene. Dessuten er det et mål at dette tiltaket skal tilrettelegge for godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

Flere regionale treningssamlinger
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

LES MER OM HVORDAN KLUBBENE I HVER REGION KAN PLANLEGGE REGIONAL TRENINGSSAMLING I SAMARBEID MED NORGES FEKTEFORBUND.