FØRSTE HELGESAMLING I TRENERUTDANNINGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Apr 2019

Bildet viser kursleder Mariusz Piasecki og noen av kursdeltakerne på NFs første kurshelg. (Foto: Norges Fekteforbund).

Mange av fekteklubbene har behov for flere kvalifiserte trenere. Fekteforbundet har derfor utarbeidet og igangsatt et utdanningsløp. Den første av årets tre kurssamlinger ble i helgen avholdt på Bygdøhus i Oslo. 

Kvalifiserte trenere er essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall i klubbene.

Øker trenerkompetansen i klubbene
Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette profesjonelle trenere, har Norges Fekteforbund fått NIF-godkjenning og igangsatt et to-årig utdanningsløp bestående av Trener 1- og Trener 2-kurs til fekting. Utdanningen inneholder både e-læring og helgesamlinger med undervisning og instruksjon.

Årets Trener 1-utdanning har innlærings- og deltakerfokus som gir kunnskap om både trening generelt, og om fektemetodikk og -teori spesielt. I tillegg skal dette kurset gi forståelse av trenerrollen, og gi nødvendig kunnskap om de krav som stilles til trenere i klubber som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. 

Neste års Trener 2-kurs, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere, vil ha mer fokus på fektemessig utvikling av fekterne.

Kursene er både åpne for nåværende trenere og aktivitetsledere uten utdanning, og for aktive og tidligere aktive fektere. Utdanningen gir god trenerkompetanse, og passer for de som kan tenke seg en karriere som fektetrener i egen eller i en annen klubb.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdanning her

Første kurshelg
Hele 19 personer fra åtte fekteklubber er påmeldt årets Trener 1-kurs. I tillegg til å ha gjennomført seks grunnleggende e-læringsmoduler som selvstudium i forkant av helgesamlingen, ble deltakerne kurset i sikkerhet, planlegging av fekteøkter og grunntrening på fektesalen. 

Dessuten gjennomgikk  kurslederen Mariusz Piasecki grunnleggende tekniske ferdigheter, og systematisering av fekteaksjoner med praktiske øvelser der deltakerne deltok aktivt for å tilegne seg kunnskapen. 

Neste helgesamling er 25-26 mai på Nøtterøy i forbindelse med Nøtterøy Cup.