DOMMERUTDANNING I 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Mar 2019


Bildet viser Norges eneste dommer med internasjonal fektelisens, Andras Borsodi. (Foto: Eva Pavía - Bizzi Team / EFC)

Norges Fekteforbund (NF) har som mål å utdanne minst én ny FIE-dommer innen 2020. Målet er dessuten å organisere nasjonale konkurranser med kun regionale og nasjonale dommere fra og med 2020. Dette krever at hver klubb kan stille med nok utdannete dommere.

Dommerutdanning er ett av Fekteforbundets seks satsingsområder i langtidsplanen. For å øke kvaliteten på nasjonale stevner, og kunne stille med dommer ved internasjonal deltakelse har NF satt opp følgende delmål:  

  • Utdanne minst 10 regionale dommere årlig
  • Utdanne minst 3 nasjonale dommere årlig

Kompetansekrav
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn:

Trinn 1 og 2
Krav: 4 timer teori med teori pluss praksis på stevne

Trinn 3+4
Krav: 2 timer repetisjon, pluss eksamen som tar om lag én time.

Ved å fullføre trinn 1 + 2 er man utdannet regional dommer.  Ved å bestå trinn 3 og 4 med eksamen er man utdannet nasjonal dommer.

Dommerkurs og eksamener i 2019
NF har satt opp følgende kurs og eksamener i 2019.  Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

  1. NC Stavanger, 19-20 januar Trinn 1 + 2
  2. Junior NM Oslo, 16-17 mars Trinn 3 + 4 
  3. NC Lillehammer, 4-5 mai Trinn 1 + 2
  4. NM Stavanger, 29-30 juni Trinn 3 + 4
  5. NC Oslo, november 2019 Trinn 1 + 2
  6. NC Bergen, desember 2019 Trinn 3 + 4

Påmelding til dommerkursene skal skje via klubbene til NF på post@fekting.no i rimelig tid før hvert kurs.

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her: