BLI FEKTETRENER

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Jan 2019


I tillegg til å stimulere utviklingen av norsk fekting med enda flere tiltak for barn og ungdom enn i 2018, planlegges også flere dommerkurs. I tillegg blir det i år satt opp trenerkurs etter flere års opphold.

Trenerkurs 1 og 2
Norges Fekteforbund har inngått avtale med Mariusz Piasecki som skal lede utdanningen. Forbundet kan tilby to kurs; Trener 1 og et nytt Trener 2-kurs som begge er godkjent av Norges Idrettsforbund. 

Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus, mens Trener 2-kurset har mer fokus på utvikling av fekterne. Trener 1-kurset inneholder 45 timer teori, og 45 timer praksis, mens Trener 2-kurset inneholder 75 timer teori og 75 timer praksis. Deltakelse på Trener 2-kurset, forutsetter gjennomført Trener 1-kurs. 

Kursene gir god trenerkompetanse, og åpne for både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. 

Hvor og når?
I utgangspunktet planlegges to runder av hvert kurs. Antallet og fordelingen på de to kursene er avhengig av antall påmeldte. 

Kursene er ment for de som er medlem av en klubb som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens. Kursene er gratis, men deltakerne betaler selv reise- og oppholdskostnader. Kursene vil bli lagt til stevner og samlinger der hvor det passer best for deltakerne.

Meld din interesse
Norges Fekteforbund har bedt fekteklubbene om å sende inn en oversikt over aktuelle personer som kan tenke seg å delta, innen 15. februar. Dette er ikke en bindene påmelding. Nærmere informasjon om kursinnhold, og hvor kursene avholdes, vil komme når antall interesserte er kartlagt.

Om du kan tenke deg å delta, ta derfor kontakt med fekteklubben du er medlem i så raskt som mulig.