UTNYTT GRASROTANDELEN FRA NORSK TIPPING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Des 2018


(Illustrasjonsfoto: HOWdesign)

Norsk idrett, og norsk fekting er i stor grad finansiert av overskuddet fra Norsk Tipping. Norsk Tipping presenterer i år nok et rekordoverskudd, og inntektsøkningen går nå direkte til lokale idrettslag og foreninger i hele landet.

Årsaken er at Grasrotandelen er økt fra fem til sju prosent. Dette beregnes av Norsk Tippings bruttoomsetning, og innebærer at klubber og foreninger som har registrert seg om mottakere av grasrotandelen får om lag 200 millioner kroner ekstra fra spillemidlene for 2018.

Dette er penger som går direkte til klubbene, og som de i stor grad selv kan bestemme bruken av for å skape aktivitet.

Stort potensial for fekteklubbene
Potensialet er fortsatt stort for fekteklubber som ennå ikke har registrert klubben som mottaker, og markedsført ordningen overfor sine medlemmer. Ennå er det over 900 000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. 

En fekteklubb  som har gjort en god vervejobb, kan sikre seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto tre ganger i året, hvert år. Grasrotgivere forblir nemlig trofaste når de først har valgt seg en mottaker. 

Les mer om Grasrotandelen og finn vervemateriell her

Fakta om Grasrotandelen:

  • Norsk Tippings kunder kan øremerke sju prosent av summen de selv spiller for til et frivillig lag eller forening som har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. 
  • For Oddsen, kasino- og bingospill er grasrotandelen 14 prosent av omsetningen etter at premier er trukket fra. 
  • En grasrotgiver genererer ca. 550 kroner i året. 
  • Det er ca. 30 000 registrerte grasrotmottakere
  • Ca. 1,2 millioner av Norsk Tippings 2 millioner kunder har valgt seg en grasrotmottaker.
  • I 2017 utbetalte Norsk Tipping 455 millioner kroner i grasrotandel. 
  • For 2018 er prognosen per. 14. desember på ca. 630 millioner kroner.