FEKTING PÅ STORTINGETS TALERSTOL

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Des 2018


Theodor Barndon Helland, Energi- og miljøkomiteen. Foto: Arne-Petter Lorentzen.

Norsk idrett og Norges Fekteforbund fikk i dag skryt for sin betydning for integrering fra Stortingets talerstol under behandlingen av Statsbudsjettet for 2019. Viktigheten av et mangfold av ulike idretter innenfor den organiserte idrettsparaplyen ble fremhevet for å lykkes i dette arbeidet.

Det var representanten Theodor Barndon Helland i Stortingets Energi- og miljøkomite som holdt innlegget. Barndon Helland bifalt regjeringens ønske om å i større grad mobilisere sivilsamfunnet i hverdagsintegreringen, og pekte på idrettens og kulturlivets betydning for å lykkes. 

Han fremhevet Norges Idrettsforbunds mål om at alle skal være med, og eksemplifiserte dette med historien til en flyktning fra Tyrkia som på kort tid har blitt en del av norsk fekting. Les mer om denne saken her. 

Barndon Helland sa at det er i møte med de med den samme idrettsinteressen hvor integreringen går raskest, og at det kanskje ikke er de typiske vinteridrettene som er mest tilgjengelige for asylsøkere eller flyktninger. Han påpekte derfor viktigheten av å sørge for et mangfold av ulike idretter innenfor den organiserte idrettsparaplyen.  

Gode argumenter i viktige prosesser
Norges Fekteforbund mener at dette er gode og viktige argumenter i evalueringen av forvaltningsordningene for fordeling av spillemidler, i arbeidet med ny anleggspolitikk, og i den pågående prosessen for modernisering og omorganisering av norsk idrett. 

Ikke minst fordi det i sistnevnte prosess har vært foreslått å slå sammen mindre særforbund, og dermed risikere å fjerne noe av selvråderetten for norsk fekting, er alle disse viktige saker som Norges Fekteforbund er svært engasjert i, og bruker mye tid på.

Se og hør Barndon Helland: