FEKTEFORBUNDET SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2018


Bildet viser overrekkelsen av sertifiseringsbeviset. Linda Olsen, fagrådgiver i Antidoping Norge overrakte blanketten til Claes H. Bendiksen, generalsekretær og Bartosz Piasecki, sportslig leder. Foto: Lars Vestad.

Antidoping Norge (ADNO) har evaluert Norges Fekteforbund (NF) sitt antidopingarbeid og har sertifisert NF som Rent Særforbund.

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre antidopingkunnskap i NF, og krever tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. Fekteforbundet har ikke noen forhistorie med dopingsaker, men er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid.

Les nyhetssaken på Antidoping Norge sine nettsider.

LÆRERIK PROSESS
NF sin prosess startet allerede i 2017 ved at NF-styret vedtok å starte en prosess for å implementere minstekravene for dopingarbeid som var fastsatt av Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund. Disse ble implementert i 2018. 

NF-styret vedtok deretter at NF skulle utarbeide en handlings- og beredskapsplan mot doping for å bli sertifisert som Rent Særforbund. Dette arbeidet har inntil sertifiseringen pågått i samråd med ADNO. 

ADNO gjorde sitt vedtak om sertifisering av NF 14. november i år. Sertifiseringen er gyldig frem til 31.12.2019.

SERTIFISERING KREVER HANDLING
For å bli sertifisert kreves tiltak av Norges Fekteforbund,  fekteklubbene og av utøverne. Planen skal som et minimum sikre at alle landslagsutøvere har gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser.

Støtteapparatet skal også være omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale, og skal ha gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser.

I tillegg skal også alle deltakere i arrangementer i regi av NF, alle forbundets medlemsorganisasjoner som fler- og særidrettslag (klubber) være omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale med NF.

YTTERLIGERE INFORMASJON
Mer informasjon om sertifiseringen kan leses via lenken nedenfor. Både utøvere, klubber og støtteapparat for øvrig vil få nærmere informasjon om tiltakene. NF anbefaler imidlertid alle å ikke å vente med å gjennomgå Ren Utøver. Dette er et e-læringsprogram som gjennomføres på egen PC. Består av 7 moduler, og tar 30 minutter totalt å gjennomføre. Følg lenken nedenfor for å finne programmet. 

Les mer om NFs Antidopingarbeid og last ned vår handlingsplan for forebyggende antidopingarbeid og handlingsplan her.