NYE ØKONOMIRUTINER

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2018


I forbindelse med at Norges Idrettsforbund og dermed Norges Fekteforbund endrer økonomisystem fra og med 1/1 2019, må rutinene for fakturering og utbetaling av utlegg, samt honorarer endres. 

Dette har betydning for både klubber som er teknisk arrangører av for eksempel treningssamlinger, men også for per personer som gjør oppdrag for Fekteforbundet. Dette kan for eksempel være reiseledere, dommere og kursledere.

Informasjon sendes til alle klubbene, og disse bes videresende dette til de enkeltpersonene som trenger informasjonen for å få tilbakebetalt utlegg. 

Se lenke for ytterligere informasjon.