NF-STYRET STARTET ALLEMED-STAFETTEN I FEKTE-NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Sep 2018


Styret i Norges Fekteforbund etter ALLEMED-dugnaden. (F.v. Theodor Helland, Elise Mo, Hege O`Wiidt, Ludvig Hillestad, Bjørn Faye og Junjie Cao. Camilla Draugedalen var forhindret)

Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Fekting skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor. 

Som en del sitt strategiseminar på Idrettens Hus på Ullevål Stadion, igangsatte Fekteforbundet ALLEMED-stafetten i fekte-Norge. Dette ble gjort ved å gjennomføre en dugnad for å finne gode løsninger som forhindrer økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. 

NF valgte følgende forbundstiltak som "Våre første steg":

  • Oppmuntre til privathospitering for å redusere kostnader til hotellovernattinger i forbindelser med stevner og treningssamlinger
  • Tilstrebe så kort reisevei som mulig i planlegging av stevnekalender og treningssamlinger
  • Oppmuntre til og tilrettelegge for bruktsalg av fekteutstyr

Les mer om tiltakene her

Stafettpinnes sendes videre til klubbene
Stafettpinnen sendes nå videre, og NF-styret utfordret styrene i Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Bergens Fekteklubb, Oslo Fekteklub, Kristiansand Kårdeklubb og OSI Fekting til å gjennomføre dugnaden. De som blir utfordret må selv melde seg på stafetten som tar mellom 30-60 minutter.

Konkrete tiltak
Etter dugnaden skal klubbene sitte igjen med 1-3 konkrete handlinger for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse i klubben, og blitt enige om hvem som har ansvaret for at handlingene blir gjennomført. Dette kalles «våre første steg».  

Publiserer «Våre første steg» i enten sosiale medier med hashtag #ALLEMEDstafett, på klubbens hjemmeside, som nyhetsbrev eller e-post hvor klubben utfordrer tre andre klubber.
På denne måten spres arbeidet ut i hele fekte-Norge.

ALLEMED-stafetten startet under idrettens Ledermøte 2018
I 2015 vedtok Idrettstinget resolusjonen: "Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. På bakgrunn av dette, utfordret idrettspresident Tom Tvedt Norges Basketballforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Skiforbund, Trøndelag idrettskrets og Telemark idrettskrets til å bli med på ALLEMED-stafetten under Ledermøtet på Gardermoen 26. mai 2018. Sammen med de fleste andre idrettskretser og særforbund forpliktet også Norges Fekteforbund seg til å delta.

Svært mange særforbund og idrettskretser, deriblant Norges Fekteforbund sin delegat, Camilla Draugedalen reiste seg og forpliktet seg til å delta på stafetten!

Les mer om: