UTDANNING AV DOMMERE I 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2018


Norges Fekteforbund har som mål å utdanne minst én ny FIE-dommer innen 2020. Målet er dessuten å organisere nasjonale konkurranser med kun regionale og nasjonale dommere fra og med 2020. Dette krever at hver klubb kan stille med nok utdannete dommere. 

For å nå målene har NF satt opp følgende delmål: 

  • Utdanne minst 10 regionale dommere årlig 
  • Utdanne minst 3 nasjonale dommere årlig

For å bli utdannet dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene / kandidatene betaler reise og opphold selv. 

Trinn 1 (regional dommer)
4 timer teori med praksis på samling/stevne arrangeres to ganger årlig i hver av de tre regionene.  

Tilbud i 2018
Trinn 1 skjer regionalt i forbindelse med regionale treningssamlinger eller under Ungdomsserien etter avtale mellom klubb og NF. Klubber som ønsker å gjennomføre dommerkurset bes ta kontakt med NF ved Claes Bendiksen.

Trinn 2
5 timer praksis med veiledning gjøres i et av to utvalgte konkurranser. 

Tilbud i 2018
Utdanning innen trinn 2 vil skje under Ungdoms NM i Bergen 17. og 18. mars, og under Vinterstøtet, høsten 2018. NF stiller med nasjonale dommere som veiledere. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart.

Trinn 3+4: (nasjonal dommer)
2 timer repetisjon + 1 time eksamen gjøres i et av to utvalgte konkurranser.

Tilbud 2018
Repetisjon og eksamen vil skje under Åpent Østlandsmesterskap 26. og 27. mai. Veiledning skjer under lørdagens fekting. Kurset begynner kl. 19:00, med skriftlig eksamen kl. 21:00.

Neste eksamen vil arrangeres under Bergen Cup, høsten 2018. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart.

Work Shop for nasjonale dommere
Fekteforbundet gjennomfører dessuten en Work shop for nasjonale dommere under Norgesmesterskapet for seniorer, 21. og 22. april i Oslo. Norges eneste internasjonale dommer, Andras Borsodi vil blant annet gjennomgå gjeldende regelverk, og informere om mulighetene for å videreutdanne seg til godkjent Europeisk-, og internasjonal dommer med FIE-lisens. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart. 

Les dommerkompendium og mer informasjon om dømming.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.