EKSTRAORDINÆRT FEKTETING 21. OKTOBER

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Sep 2017

Etter at to styremedlemmer trakk seg fra styret består det gjenværende styret av President og ett styremedlem. Styret er ikke vedtaksføre i henhold til NIFs lov, og et tilstrekkelig antall klubber har krevd ekstraordinært Ting med valg av nytt styre.

Styret har derfor sendt invitasjon for et ekstraordinært Fekteting lørdag 21. oktober kl. 12 i Oslo / Gardermoen. Endelig sted avklares senere. Formell innkalling med nødvendige dokumenter vil bli sendt klubbene senest 14 dager før tinget. Det er styrets ønske om at flest mulig klubber sender representanter. Norges Fekteforbund vil derfor dekke nødvendige og dokumenterte utgifter for hver stemmeberettiget representant for opptil 2500 kr. 

Klubbene må formelt i styremøter utnevnte sine representanter med stemmerett. Antall stemmer for hver klubb, basert på Norges Fekteforbunds lov, og antall aktive medlemmer på sist oppdatert medlemsregistrering blir snarlig meddelt hver klubb. Klubbene vil bli bedt om å sende inn skjema for hvem som er deres representanter. 

Nedenfor finnes lenker til prtokoll fra siste styremøte med styrets vurderinger rundt det ekstraordinære Tinget, samt lenke til styrets invitasjon som inneholder mer praktisk informasjon, blant annet hva som kreves av klubbene og deres representanter for deltakelse og stemmerett på Tinget. Disse dokumentene er også sendt ut til alle klubbene fra styreleder.

Les innkallingen her

Valgkomiteens innstilling her

Last ned fullmaktsskjema her

Les om invitasjonen her

Les protokoll fra siste styremøtet her
 

 

 

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.