NYE STEVNEREGLER IMPLEMENTERES

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Aug 2017

Norsk fekting har lenge slitt med å skaffe nok dommere til nasjonale og internasjonale mesterskap. Norges Fekteforbund (NF) har satt opp dommerkurs, men har måttet vurdere ytterligere tiltak for å utdanne flere dommere, og for at flere kvalifiserte dommere dømmer.

På bakgrunn av råd fra dommerutvalget, vedtok styret 10. mai 2017 å iverksette flere tiltak. Vedtakene innebar at styret i styremøtet 14. juni også vedtok nye stevneregler hvor endringene er implementert. De nye stevnereglene innebærer endringer i dommerklassene, til NFs ansvar, og til ansvarsfordelingen mellom stevnearrangørene og fekteklubbene som har fektere med på stevnene.

To dommerklasser
Det er nå opprettet to dommerklasser. Det første er Regional dommerklasse som forutsetter kursdeltakelse på trinn 1 og 2 i NFs dommerutdanning, og til aktiv dømming på regionale stevner. Den andre dommerklassen; Nasjonal dommer, forutsetter bestått nasjonal dommereksamen.

Ansvarsfordeling
NF har delegert ansvaret for å organisere dommerkurs og eksamineringen til dommerkomiteen. Komiteen skal blant annet følge opp utdanningen, og presentere en dommerkursplan som en del av stevnekalenderen hvert år.

For øvrig inneholder de nye stevnereglene endrete krav til kvalifikasjoner for dømming i ulike mesterskap, og til hvor mange kvalifiserte dommere arrangøren og fekteklubbene må stille med i konkurransene. Reglene er dessuten klare på gebyrer for manglende pliktdommere.

Betaling til dommere
Fra kommende sesong har dommere dessuten krav på betaling fra stevnearrangørene. Det skal benyttes den samme satsen som NF benytter for dommeroppgaver i forbundsregi. Denne satsen er nå kr. 500,- per dag.

Erik Storelv, president i NF, er svært fornøyd med vedtaket:
"
Forbundet er opptatt av at norsk fekting utvikler flere kompetente dommere for å sikre god gjennomføring av stevner i Norge, og norske dommere i internasjonale stevner. Vi har lagt opp til en offensiv plan med flere dommerkurs som tilbys interesserte i klubbene. I tillegg vil det nå være krav til å utvikle dommerne, og betale kvalifiserte dommere for deres oppgaver i alle klubber som arrangerer stevner.  Vi mener dette vil bidra til en økt profesjonalisering av fektekonkurranser, og gi mer attraktive arrangementer for både fektere og publikum"

 

LENKE TIL NYE STEVNEREGLER 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.