FØRSTEMANN MED TRENER 2-UTDANNELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Mai 2017

Norges Idrettsforbund har utviklet et felles rammeverk for trenerutdanning i hele norsk idrett som heter Trenerløypa. Målet med utdanningen er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som mulig. 

Særforbundene er selv ansvarlige for egne trenerutviklingskurs, og Norges Fekteforbund har tidligere fått tilpasset og godkjent Trener 1-utdanningen. Hittil har nærmere 70 personer fra ulike fekteklubber gjennomført dette kurset.

I 2017 sluttførte Norges Fekteforbund også Trener 2-kurset, og fikk dette godkjent av Norges Idrettsforbund i mars.

Invitasjoner til å delta på Trener 2-kurset ble distribuert til klubbene, men som den eneste deltakeren gratuleres Zoltán Michael Kramarics, trener på Bygdø Fekteklubb.

Norges Fekteforbund håper å komme i gang med et opplegg som tilbys alle fekteklubbene og deres klubbtrenere. Les mer om Trenerløypa her