INNKALLING MED SAKSLISTE TIL FEKTETING 26. MAI 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Mar 2024

Styret i Norges Fekteforbund innkaller med dette til ordinært ting i Norges Fekteforbund søndag 26. mai 2024.

Årets særforbundsting i Norges Fekteforbund avholdes søndag 26. mai på Meet Ullevål Stadion. Registreringen starter kl. 10:00, og tinget kl. 11:00

Vennligst benytt inngang D i handlegaten til møterom M6. Se veibeskrivelse her. Det blir skiltet med en bukk med logo ved inngangen. De som bor på Thon Hotell Ullevål kan gå direkte derfra inn fra 3. etasje.

Tingforhandlinger
Gjennomføring av tinget gjøres iht. til bestemmelsene i Lov for Norges Fekteforbund.

Innsending av saker
Innsending av saker gjøres til post@fekting.no innen 26. april.

Fullstendig saksliste og forslagene som skal behandles vil bli inkludert på denne siden innen 12. mai. 

Tingdokumenter
Av hensyn til miljøet vil vi ikke skrive ut lesekopier på tinget, og oppfordrer alle til å forholde seg til dokumentene digitalt. Ta med penn i tilfelle skriftlige valg. 

Saksliste Fektetinget 2024

Sakspapirer:

  • Foreslått forretningsorden Vedlegg 1
  • Årsrapport 2022 med regnskap, styrets beretning, styrets økonomiske beretning kontrollutvalgets beretning og revisors beretning Vedlegg 2
  • Regnskap 2023 Vedlegg 3
  • Styrets beretning og styrets økonomiske beretning 2023 Vedlegg 4
  • Kontrollutvalgets beretning 2023 Vedlegg 5
  • Revisors beretning 2023 Vedlegg 6
  • Styrets forslag til langtidsplan 2024 - 2028 med tilhørende budsjett Vedlegg 7
  • Valgkomiteen innstilling til styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Vedlegg 8
  • Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem Vedlegg 8
  • Styrets forslag til valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem Vedlegg 9


LAST NED SKJEMA FOR ENDRINGSFORSLAG HER


Det blir kun enkel servering med litt oppskåret frukt fra starten og noe å tygge rundt kl 1230 når det passer å ta en pause i tingforhandlingene. 

Delegater
Delegatfordelingen er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF. Den siste tilgjengelige er aktivitetstallene fra 2022. Fekteklubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett.

Vi ber om at klubbene fyller ut og returnerer delegatskjemaet innen 2. mai så det blir tid til å planlegge den praktiske avviklingen av tinget og lørdagens seminar for delegatene.

LAST NED DELEGATSKJEMA FOR FEKTETINGET 2024 HER

Klubbseminar lørdag 25. mai
Det vil bli avholdte et klubbseminar for delegatene på lørdag 25. mai på det samme sted som tinget blir avholdt. 

Seminaret vil blant annet dreie seg om status på norsk fekting og presentasjon av forslag til ny langtidsplan med tilhørende budsjett. Mange viktige saker vil bli diskutert her som en forberedelse til tinget. 

Det legges dessuten opp til en felles lunsjbuffet som blir en fin anledning til å prate litt uformelt sammen, så alle delegatene oppfordres til å delta. 

Seminaret starter kl. 11 slik at det skal være mulig å reise samme dag for å spare en overnatting. Endelig agenda til seminaret publiseres samtidig med saksdokumentene til tinget.

LAST NED AGENDA FOR KLUBBSEMINARET FOR DELEGATENE HER

Refusjon av reise- og oppholdskostnader
Delegatene gis full refusjon av nødvendige reise- og oppholdskostnader ved bruk av rimelige flyreiser og Fekteforbundets avtale med Thon Hotels for overnatting. Refusjonen utbetales mot fremviste kvitteringer via Expense. Mat og lokal transport refunderes ikke.

Hotell- og flybestilling
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på overnatting. Vi anbefaler bruk av Thon Hotell Ullevål. Vennligst book hotell via epostadresse meetings@olavthon.no og referer til «SFA-avtalen»

Ved bestilling av fly anbefales SAS Sport. Disse billettene er rabatterte og mer fleksible for endringer. Ekstra bagasje som f.eks. fektebager er dessuten gratis. Les mer og book SAS-sportsbiletter via denne lenken.

Styret og administrasjonen ønsker vel møtt!