OPPDATERT ÅRSHJULSMAL FOR FEKTEKLUBBENE

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Jan 2024

Det digitale årshjulet som tilbys Fekteklubbene gratis er nå oppdatert for 2024, og kan lastes ned av den ansvarlige i klubben.

Fekteforbundet og flere andre særforbund fikk derfor i fjor gjennomslag for at klubbene har fått gratistilgang på et nyutviklet digitalt årshjul. 

Dette verktøyet gir styre og ledelse bedre oversikt over alle oppgavene i fekteklubbene. Både de påkrevde som følger medlemskapet i NIF, og vis a vis myndighetene, samt de selvpålagte oppgavene i hver enkelt klubb.

I tillegg til å gjøre det enklere å planlegge, vil verktøyet gjøre det enklere å involvere flere personer i klubbdriften og bidra til kontinuitet og erfaringsoverføring innenfor både det sportslige og administrative ved utskiftninger i styre og ledelse.

Det oppdaterte årshjulet inneholder noen faste oppgaver som alle klubbene har. Løsningen er dessuten redigerbar slik at alle klubbene kan lage egne årshjul som er tilpasset klubbens aktiviteter.  

Tilgang
Det er to måter å ta i bruk det digitale årshjulet på. Klubben kan etablere et helt nytt, eller benytte en mal som dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted.

For tilgang og mulighet til å redigere årshjulet, kreves innlogging med Idrettens ID, samt en rolle/funksjon i fekteklubben.

Finn ytterligere informasjon om det digitale årshjulet og brukerveiledninger via denne lenken.

Oppdatert Klubbguide
Fekteforbundet minner samtidig om den oppdatert Klubbguiden. Her kan styremedlemmene i fekteklubbene finne nyttig informasjon samt råd og tips og nyttige maler. Hver seg hvordan stifte, drifte og utvikle fekteklubben. 

Les mer om Klubbguiden via denne lenken.

Råd og tips
Det som tidligere var tilstrekkelig for å drifte en fekteklubb har endret seg. Både kravene fra medlemskapet i Norges Idrettsforbund, og forventningene som stillets for å rekruttere og beholde medlemmene har økt. 

Ved spørsmål til årshulet og behov for råd og tips i klubbutviklingsprosjekter, ta gjerne kontakt med utviklingsansvarlig i Fekteforbundet, Fredrik Backer.