HUSK Å BESTILLE NF-LISENSER FOR 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Des 2023


 

Nytt kalenderår innebærer at alle fekterne må fornye den nasjonale fektelisensen (NF-lisens) for å kunne bli påmeldt stevner.

Lisensbestillingene gjøres samlet for hver klubb av klubbens ansvarlige for Ophardt-systemet. Den samme personen som også har tilgang til å melde fekterne på stevner. 

Husk å betale faktura for inneværende års lisenser
Fekteforbundet har nylig sendt ut faktura til fekteklubbene for inneværende års lisenser. Antallet lisenser er basert på fekteklubbenes innrapporterte aktivitetstall på den siste samordnete rapporteringen.

Denne fakturaen må være betalt for at bestillingen av 2024-lisensene blir innløst.

Mer informasjon om lisenser finnes via denne lenken