FEKTING ER INGEN DYR IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Aug 2023

Bildet er fra en av Fekteforbundets treningssamlinger for ungdommer. Foto: Norges Fekteforbund.

Økonomiske barrierer for deltakelse i norsk idrett er dessverre blitt en stadig mer aktuell problemstilling. Fekteforbundet har gjennomført en kartlegging og funnet at fekting er en relativt rimelig sport. 

Norsk idrettens visjon er Idrettsglede for alle. Dette innebærer blant annet at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, også fekting, uavhengig av familiens økonomi.

I en rapport om økonomi som barriere for idrettsdeltakelse utarbeidet for Kulturdepartementet av Oslo Economics i 2020, viste blant annet at de årlige kostnadene for 15-åringers idrettsdeltakelse i en rekke idretter den gang i gjennomsnitt var kr. 9 600,-.

I de siste årene har kostnadene for å drive med idrett økt ytterligere. Mange steder meldes det om barn og unge som ikke har råd til å være med. En kartlegging i 2023 gjort av  Aftenposten viste eksempelvis at treningsavgiften for å drive med fotball for 13-åringer i Oslo kan variere fra 100 til 18.000 kroner.

Dette tas på alvor i hele norsk idrett, og er et av det viktigeste områdene i Idretten vil! langtidsplanen for norsk idrett 2023–2027 som ble vedtatt på årets Idrettsting.

Fekteforbundets kostnadskartlegging
Etter en tid med stort medlemsfrafall er denne problemstillingen også noe norsk fekting må forholde seg til. Ett av de konkrete tiltakene i Fekteforbundets Langtidsplan var derfor å kartlegge hva det koster å drive med fekting.

Svarene skulle gjøre det enklere å sammenligne kostnadene i norsk fekting med andre idretter, og gi innspill i det videre arbeidet for å redusere eventuelle økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. Dessuten kanskje også avlive noen myter om at fekting er en dyr idrett, og attrahere flere medlemmer.

I samråd med Norges Idrettsforbund ble det på tampen av 2022 sendt ut en undersøkelse for å kartlegge kostnadsnivået for barn og ungdom i de norske fekteklubbene.

16 av de totalt 23 norske fekteklubbene besvarte undersøkelsen. Disse klubbene har ulike størrelse og holder til ulike steder i Norge. Samlet representerer de 90 prosent av de aktive medlemmene i Norge*.

Kontingenter og treningsavgifter
I likhet med de fleste andre idretter betaler medlemmene i fekteklubbene medlemskontingenter og treningsavgifter.  

 • Nesten halvparten av fekteklubbene har medlemskontingent på under kr 300.-
  1. I ca. 30% koster kontingenten mellom kr 300,- og kr 600,-
  2. I ca. 20% koster kontingent mer enn kr. 600,-
 • 25 prosent av klubbene har en årlig treningsavgift under kr. 1 000,-.  
  1. I ca. 45% koster årlig treningsavgift mellom kr. 1 000 og kr. 3 000,-
  2. I ca. 30% koster årlig treningsavgift mellom kr. kr. 3 000,- og kr. 6 000
    
 • Ca. 63 prosent av klubbene beregner en årlig kostnad på under kr. 1 000 til personlig utstyr
  1. 27% beregner den til å være over kr. 2 000,-
 • Rundt halvparten av klubbene beregner de årlige kostnadene for å delta på klubbsamlinger, leirer og konkurranser til under kr. 1 000,-
  1. Ca. 31% av klubbene beregner dette til mellom kr. 1 000 og kr. 3 000
  2. Ca. 19% over kr. 3 000,-
 • Ca. 70 prosent av klubbene beregner kostnadene barn og ungdom har til fekting, utover hva som betales til medlemsklubben, til under kr. 1 000,-
  1. Bortsett fra en klubb, beregner resten av klubbene disse kostnadene til å være mellom kr. 1 000 og kr. 3 000,-
    
 • Ca. 90 prosent av klubbene tilbyr utlån av utstyr til medlemmer
 • Ca. 25 prosent har byttekvelder eller andre ordninger for å bytte utstyr.
 • Om lag halvparten av klubbene omfordeler midler internt for å holde kostnadene nede for barn og ungdom.

Fekteklubbenes bruk av støtteordninger
Det finnes en rekke støtteordninger, både innen idretten og utenfor. Både private og offentlige. Svarene viser at fekteklubbene i varierende grad benytter seg av disse for å redusere kostnadene:

Om lag halvparten av klubbene søker tilskudds- og støtteordninger og/eller har dialog med kommunen/NAV for å dekke kostander for enkelte barn og ungdommer. Kun en fjerdedel av klubbene søker på andre ordninger og løsninger. 

Om behovet øker, har dermed mange fekteklubber en lite benyttet mulighet til å få bistand får å unngå at noen slutter på grunn av økonomi. 

Kommentar
Selv om fekteklubbene har ulikt treningstilbud og dermed ulike priser, viser svarene at kostnadene for å drive med fekting er konkurransedyktig sammenlignet med andre idretter. Fektesporten utmerker seg uansett ikke som en dyr sport å drive med for barn og ungdom.

Dette vil nok komme enda mer tydeligere frem når Norges Idrettsforbund senere skal gjennomføre en stor undersøkelse med oppdaterte og sammenlignbare tall som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med å inkludere flere i idretten.


* Følgende klubber deltok i undersøkelsen: Nøtterøy FK, Tordenskjold Trondheim FK, Holmlia Fekting, Bekkestua Fekting, Njård Fekting, NTNUI Fekting, Bærum FK, Fredrikstad FK, Bergens FK, Oslo FK, Nesodden FK, Stavanger FK, Titan FK og Drammen FK, samt at Molde FK og Bygdø FK besvarte nesten hele.