NY FEKTESESONG OG ET TETTPAKKET HALVÅR

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Aug 2023

Bilde fra en treningssamling i regi av Fekteforbundet. Foto: Norges Fekteforbund.

Etter et halvår med mye aktivitet og flere gode resultater, håper Fekteforbundet at alle er tilbake etter en god sommer og er klare en ny fektesesong.

Etter en eventyrlig vekst de siste ti årene, opplevde norsk fekting et stort frafall under pandemien. Selv om fekteklubbenes innrapportering av aktive medlemskap i 2022 antyder at nedgangen har stoppet opp, håper vi at arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer til fekteklubbene ikke stopper opp.

Vi oppfordrer derfor enda flere klubber til å ta i bruk hjelpemidlene som f.eks. rekrutteringsmanualen med beskrivelse av en rekke utprøvde aktiviteter. Dessuten det digitale årshjulet og malene for både drift og utvikling av fekteklubbene i NIFs forbedrete Klubbguide.

Medlemsundersøkelsen
For å hjelpe fekteklubbene med å kartlegge hva som er bra og hva som kan forbedres i hver enkelt klubb, minner vi om medlemsundersøkelsen.

Allerede har mange svart, men Fekteforbundet håper at fekteklubbene fortsetter å markedsføre undersøkelsen mot egne medlemmer slik at så mange som mulig deltar. Svarene som tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året vil trolig gi klubbstyrene god styringsinformasjon i det videre arbeidet for å gjøre fekteklubbene enda bedre for både eksisterende og nye medlemmer.

Fornøyde klubbmedlemmer er dessuten gode ambassadører som vil bidra i markedsføring av både klubben og fektesporten for øvrig for nye medlemmer.

Utlån av utstyr
Nytt av sesongen er at Fekteforbundet nå tilbyr utlån av ramper, rullestoler og metallforklær til parafekting, samt introduksjonsutstyr til fekting for barn.

Vi håper at dette skal gjøre det enklere for flere fekteklubber å komme i gang med parafekting og intensivere arbeidet for å rekruttere flere barn.

Mye aktivitet resten av året
Fekteforbundet har nå publisert kalenderen som viser at det er noe som skjer nesten hver helg frem til jul. Oppdatert informasjon vil til enhver tid finnes i Fekteforbundets Terminliste. 

Ny organisering av Norgescupstevnene
På grunn av økende påmelding og dermed større press på stevnegjennomføringen vil Norgescupstevene bli delt i to grupper. Det vil bli arrangert egne stevner i Senior, Veteran og U23-årsklassene, og det samme for Junior, kadett og U13-årsklassene. Dette er samme inndeling som på Norgesmesterskapene. I tillegg er to av stevnene en del av Svensk Masters som betyr at vi kan regne med svensk deltagelse på norske stevner.

Oslo Cup – Nordic Challenge
Som et resultat av det fellesnordiske idrettspolitiske arbeidet etter den russiske invasjonen i Ukrainia, holdes Oslo Cup og de andre nordiske satellitt-stevene i Nordic Challenge i år utenfor FIE-kalenderen.

Vi oppfordrer at så mange som mulig deltar på stevene i Sverige, Estland og Finland, slik at så mange som mulig derifra også deltar på Oslo Cup som i år blir det avgjøres stevnet i Nordic Challenge den siste helgen i oktober.

Ungdomsserien
I norsk fekting defineres Norgesmesterskap og Norgescupstevner som nasjonale konkurranser. Norges Fekteforbund igangsatte høsten 2017 en ny regional konkurranseserie for ungdommer, kalt Ungdomsserien som gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber i Østlandsområdet.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser.

Det første stevnet i den nye sesongen er Angelini Cup 9. september. Vi oppfordrer så mange som mulig å melde seg på dette, og de andre stevnene i serien.

Veteran-ranking
Nytt for sesongen er at det blir innført veteranranking i Norge. Vi håper at dette kan skape mer aktivitet i veteranklassen, i tillegg til at vi får en fungerende rankingliste som kan brukes til seeding samt uttak til EM/VM.

Til å begynne med er det satt seks stevner på rankinglisten. Tre norske stevner (Stavanger, Oslo og NM), ett svensk stevne i Malmö og to europacupstevner i Turku og Gdansk. Hvilke stevner som er rankingstevner i alle klasser finnes i Terminlisten.

Påmelding til stevner
Påmelding av både fektere og pliktdommere til alle norske og nordiske stevner gjøres klubbvis via Ophardt. Påmelding til internasjonale stevner skal gjøres klubbvis som pre-inscription senest 30 dager før stevnestart.

Trener- og dommerkurs
Fekteforbundet har planer om å avholde både trenerkurs og dommerkurs i løpet av høsten.

Med hensyn til trenerkursing, har Fekteforbundet planer om å igangsette den første av tre kurshelger i Trener 2-kurset 2. - 5. oktober i Oslo. Trener 2-kurset er åpent for personer som er sertifiserte med Trener 1-kurs. Aktuelle kursdeltakere blir kontaktet direkte av Fekteforbundet for nærmere informasjon.

Dommerkursene planlegges å gjennomføres i forbindelse med stevner i Norgescupen. Kurskalenderen for dommerkurset vil bli publisert når denne er klar.

Nasjonale og regionale treningssamlinger
I tillegg til organisering av de nasjonale treningssamlingene for fekterne i Fekteforbundets utviklingsgruppe, arrangerer Fekteforbundet regionale treningssamlinger i samarbeid med fekteklubbene.

I sommer arrangeres to sommerleirer for fekterne på Østlandet og på Vestlandet. Deretter legges det opp til treningssamling i høstferien på Østlandet, og tilsvarende for fektere Vestlandet og Midt-Norge i november.

I tillegg planlegges det en egen samling for jentefektere i forbindelse med Oslo Cup. Mer informasjon om samlingene og påmeldingsinformasjon vil sendes ut til klubbene.

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet. I tillegg til den faste informasjonen som er tilgjengelig for både fektere og lederne i fekteklubbene på fekteforbundets nettside, er det hittil i år skrevet og publisert over 30 nyhetssaker.

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebook-profil. Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder av både barn og andre fra både stevner og samlinger. Denne gruppen er lukket for å unngå at bilder av barn ikke blir spredt uten godkjennelse.

Vi håper på en aktiv høst og oppfordrer alle til å ta kontakt med Fekteforbundet ved spørsmål!