FEKTEFORBUNDET PÅ NIFs LEDERSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Nov 2022

Fra NIFs Ledersamling 18. og 19. november på Scandic Gardermoen: Foto: Norges Idrettsforbund. 

Norges idrettsforbund (NIF) har avholdt ledersamling for særforbund og idrettskretser. Et nytt rekrutteringskonsept ble lansert, og av flere saker som ble behandlet var Fekteforbundets innspill til fortsatt utestengelse av Russland og Belarus.

På ledersamlinger i NIF deltar idrettsstyret og den administrative ledelse av NIF, samt de politiske valgte styrelederne og de administrative lederne av både særforbundene og idrettskretsene. Fra Norges Fekteforbund deltok president Bjørn Faye og generalsekretær Claes H. Bendiksen.

Temaene på ledersamlingen var hva som skal prege idretten fremover, og som vil være med på å gjøre oss til den organisasjonen vi ønsker å være.

Konkret dreide det som om hvordan finne, beholde og utvikle utøvere på alle nivåer. Skape én idrett med like muligheter for alle, uansett størrelsen på egen eller de foresattes lommebok. Dessuten ble også ulike tiltak etter det store frafallet av både aktive og frivillige under pandemien, og hvordan få bygget flere, bedre og mer tilgjengelige anlegg diskutert. 

Hvordan rekruttere og holde på de aktive og de frivillige
En landsomfattende undersøkelse viser at relativt få anser konkurranser som viktig for å drive med idrett. Trening, mestring, vennskap og fellesskap, samt det å ha det gøy er viktigst. De frivillige oppgir egenverdi, personlig utvikling og plikt som følge av barns deltakelse som de viktigste årsakene til at de engasjerer seg.

Lanserer rekrutteringskonseptet «Det som teller»
Norsk idrett er helt avhengig av frivillig innsats. Derfor lanseres nå et nytt rekrutteringstiltak som er spesielt rettet mot de frivillige. Det er utviklet videoer, annonsebilder og delingstekster til sosiale medier som kan brukes i arbeidet med å rekruttere flere frivillige. Norges Fekteforbund oppfordrer derfor fekteklubbene til å ta dette i bruk i sitt rekrutteringsarbeid

 LES MER OG LAST NED MATERIELL VIA DENNE LENKEN

Felles uttalelse om russisk og belarusisk deltakelse
Et enstemmig styre i Norges Fekteforbund vedtok i det siste styremøte å arbeide for fortsatt utestengelse av både aktive og offisielle utsendinger fra Russland og Belarus. NF-styret ønsket også at Fekteforbundet skulle fremme en resolusjon om dette på ledersamlingen.

Dette resulterte i at Ledersamlingen ble enige om følgende felles uttalelse: 

"Krigføringen mot Ukraina er et klart brudd på Folkeretten og skaper en farlig internasjonal sikkerhetssituasjon, med alvorlige konsekvenser også for idretten. Toppidrett er viktig for makthaverne i Russland og Belarus, som over tid har misbrukt idrett i propagandaformål.

I denne situasjonen er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt. Dette gjelder både utøvere, valgte og ansatte idrettsledere og personer med arrangements- og dommerfunksjoner."