ØKT DELTAKELSE KREVER OVERHOLDELSE AV PÅMELDINGSFRISTENE

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Nov 2022

Fra Vinterstøtet 2022, sesongens først stevne i Norgescupen. Foto: Norges Fekteforbund. 

Etter to hektiske konkurransehelger, ble det på mandag avholdt styremøte i Fekteforbundet. Dette var det fjerde møtet med det sittende styret som ble valgt på tinget i mai. Flere viktige saker ble behandlet.

Protokollen fra dette, andre styremøter, samt protokollene fra komitemøtene blir fortløpende publisert på fekteforbundets nettside og kan lastes ned via denne lenken. 

Blant flere saker som ble behandlet, bes fekteklubbene å merke seg at det snarlig vil komme en utlysning på det tekniske arrangøransvaret for junior og senior/veteran-NM for 2023. Søknadsfristen er satt til 15. desember så interesserte klubber kan allerede nå forberede seg på å søke.

Overholdelse av frister og krav til deltakelse
Etter en spesiell tid med nedstengninger, tyder antall starter på både Oslo Cup og siste helgs Vinterstøtet at konkurranseaktiviteten er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Dette setter store krav til både planlegging og gjennomføring av stevnene. Påmelding etter at påmeldingsfristene er gått ut, og innmelding av dommere, som egentlig selv skal delta, gjør dette enda vanskeligere.

For at de påfølgende stevnene i Norgescupen skal bli så gode som mulig, og for at interesserte fektere skal være sikre på å få delta, oppfordres alle om at påmeldingsfristene og dommerkravet overholdes.

Barneidrettsbestemmelsene
I forbindelse med påmeldinger, har det også forekommet diskusjoner om aldersbestemmelsene. De særnorske Barneidrettsbestemmelsene forklares som en av suksessfaktorene for norsk idrett. Både de mange toppresultatene, og den store bredden av utøvere. De skal sørge for at leken beholdes så lenge som mulig for å unngå frafall.

Fekteforbundet minner derfor om at barn kan delta i lokale stevner, primært i egen klubb fra det året de fyller 6 år. De kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år og på stevner i Norge, Norden og Barentsregionen fra det året de fyller 11 år. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

Ved spørsmål om Barneidrettsbestemmelsene kan både Idrettskretsene og Fekteforbundet kontaktes, Alle fekteklubbene skal dessuten ha oppnevnt en person som er ansvarlig for barneidretten. Den Barneidrettsansvarlige har blant annet som oppgave å sørge for at bestemmelsene er kjent i klubben.

Påmelding via Ophardt
Norges Fekteforbund inngikk i 2017 avtale med Ophardt Touch. Dette er et felles internasjonalt verktøy for blant annet påmelding og gjennomføring av stevner. 

Verktøyet tar derfor ikke hensyn til de særnorske barnebestemmelsene, som blant annet følger kalenderåret i aldersbegrensningene, og ikke fektesesongen fra sommer til sommer som i Ophardt.

Fekteforbundet vil få lagt inn enn påminnelse om aldersbegrensningene i Ophardt, og minner om at alle som er tilknyttet norsk fekting har et ansvar, samt at eventuelle brudd på Barneidrettsbestemmelsene kan medføre sanksjoner.