UNNTAKET FRA FIEs KRAV TIL KÅRDEKONTAKT OG KROPPSLEDNING VIDEREFØRES

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Sep 2022

FIEs krav til gjennomsiktig kontakt på kroppsledningen og separate hull til klingledningen i kårdekontakten, blir inntil videre ikke overholdt på de norske nasjonale konkurransene. 

Helgen 3. og 4. september avholdt Norges Fekteforbund både et arbeidsmøte og styremøte på Idrettens Hus i Oslo. Blant flere vedtak, var fortsatt unntak av noen av FIEs utstyrskrav på norske stevner. 

På lørdag ble det gjennomført et arbeidsmøte der både styremedlemmene, medlemmene av Sportskomiteen og administrasjonen deltok. I tillegg til en gjennomgang av vedtatt langtidsplan og -budsjett, fikk styret en grundig gjennomgang av Fekteforbundets drift og økonomi. Sportskomiteen avholdt dessuten et møte der sesongens uttakskriterier ble vedtatt. Disse kan leses via denne lenken. 

På søndag var det styremøte, etter et styrekurs der styremedlemmene fikk mulighet for å stille spørsmål for å avklare roller og ansvar. Alle styremedlemmene hadde på forhånd gjennomført e-læringen «Kurs for tillitsvalgte i idrettskretser og særforbund. 

Styret behandlet deretter en rekke saker på styremøtet. Dette kan leses i den publiserte protokollen.
Både denne, og protokollen fra SPK-møtet kan leses via denne lenken til Fekteforbundets nettside.

Fortsatt unntak fra FIEs krav til kårdekontakt og kroppsledning
På FIE-kongressen i 2019 ble det vedtatt en rekke nye krav til utstyret som benyttes på internasjonale stevner og mesterskap. Disse ble det informert om på Fekteforbundets nettside i etterkant av kongressen. Les nyhetssaken via denne lenken.

Etter vedtak av Fekteforbundets nye Stevne- og NM-reglement i 2021, som henviser til FIE-reglene, vedtok styret i Norges Fekteforbund, i likhet med flere andre nasjonale forbund, å utsette dette kravet til sesongen 2022/23. Disse utstyrskravene har styret nå vedtatt å utsettes inntil videre. Reglene gjelder imidlertid på Oslo Cup og på alle stevner i utlandet. 

De norske stevnearrangørene å bes om å bemerke unntaket på fremtidige innbydelser. I tråd med nevnte Stevne- og NM-reglement.

Styremedlemmenes kontaktansvar med fekteklubbene
På grunn av endringer i styret på Fektetinget, gjennomgikk og endret styret fekteklubbenes kontaktpersoner i Fekteforbundets valgte styre. Fekteklubbene kommer til å bli kontakten av sin kontaktperson, men styrene i fekteklubbene kan selvfølgelig også ta kontakt med sin kontaktperson ved behov. Finn oversikten over fekteklubbenes kontaktpersoner i NF-styret via denne lenken.