UTTAKSKRITERIER FOR SESONGEN 2022/23

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Sep 2022

Norges Fekteforbund har nå vedtatt uttakskriteriene for sesongen 2022/2023. 

Uttaket til landslag, deltakelse på internasjonale mesterskap og til treningssamlinger samt til de andre sportslige aktivitetene i regi av Fekteforbundet, gjøres av Sportskomiteen (SPK), med mandat fra styret i Norges Fekteforbund.

Utfyllende informasjon
Informasjon om uttakskriteriene er publisert under menypunktet "OM TOPPIDRETT". Under dette menypunktet finnes også annen relevant informasjon for både klubbene og for de aktive fekterne.

Uttakskriteriene for sesongen 2022/2023 ble vedtatt av SPK 3. september 2022. Inkludert i uttakskriteriene er det samlet relevant informasjon. Dette for å gjøre det enklere å se hva som ligger til grunn for uttakene. Spørsmål kan rettes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.

Les uttakskriteriene og utfyllende informasjon om uttak via denne lenken.