FEKTEFORBUNDETS SOMMERHILSEN 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Jul 2022

Etter et halvår med normal aktivitet, er det gledelig at vi nå for første gang på tre år også får en restriksjonsfri sommer. Mange fektere og tillitsvalgte i klubbene har imidlertid sluttet som følge av pandemien. Alle som er opptatt av fekting har derfor en jobb å gjøre for å få tilbake alle sammen, og ikke minst gjøre fekting enda mer attraktivt for både gamle og nye medlemmer. 

Etter at regjeringen gjenåpnet idretten 1. februar har det vært full aktivitet i norsk fekting. Tradisjonen tro gjør vi med dette en oppsummering av året så langt. Alt som nevnes er omtalt i nyhetssaker, totalt 33, som ligger tilgjengelig i Nyhetsarkivet. 

Fekteforbundet har hittil i år arrangert fem treningssamlinger. Tre for satsingsgruppen og fire regionale samlinger for barn og ungdommer. Den ene kun for jenter, der hele 40 fekter fra syv klubber deltok. 

I sommer arrangere dessuten to lengre regionale samlinger. Stavern Fektecamp fekterne på Østlandet med Njård Fekting og Bygdø FK som teknisk arrangører, og Sommerleiren i Ulvik for fekterne på Vestlandet med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører.

Fekteforbundet håper på økt interesse for gjennomføring av enda flere regionale treningssamlinger i flere regioner med flere fektere fra enda flere klubber i tiden som kommer.

Normal stevne- og mesterskapsavholdelse
For første gang på to år, ble Norgesmesterskapene for både ungdommer og senior/veteranfektere arrangert i løpet av våren. Det ble to gode arrangement takket være de tekniske arrangørene Njård Fekting og Bygdø FK. I tillegg har Norgescupstevnene og Ungdomsserien blitt gjennomført som planlagt.

For å øke statusen på Norgescupen har Fekteforbundet etablert et nytt og annerledes stevne, kalt Fekteforbundets Masters. Dette er et rent finalestevne hvor de åtte høyest rangerte fekterne i ungdomsklassene deltar for å kåre sesongvinnerne av Norgescupen. Dette stevnet ble arrangert for første gang i Bygdøhus, og ble en suksess.

Gode internasjonale resultater
Norske fektere har nå begynt å hevde seg bedre internasjonalt. Den beste plasseringen hittil i år var bronsemedaljen til Njårdfekteren Aleksander Malvik i Europamesterskapet i U17-årklassen i Serbia.

Den norske VM-troppen gjorde også en god figur i årets VM i Dubai. Dessuten var veteranenes fjerdeplass i lag EM i Tyskland den beste norske plasseringen siden etableringen av European Veterans Federation (EVT) i 1991.

 Det var i tillegg mange nordmenn på premiepallene i både Malmö International og Kungsbacka Masters.  

Dommerkurs
Fekteforbundet har i løpet av våren gjennomført både dommerkurs og eksamen. Dette har resultert i fem nye dommere fra fire ulike klubber med nasjonal fektelisens. 

I tillegg har Katherina Malvik kvalifisert med FIEs C-lisens og kan stille på FIE-eksamen for å representere Norge som pliktdommer på internasjonale stevner.

Rullestolfekting
Dan Lundesgaard er utnevnt som medlem i IWAS (International Wheelchair & Amputee Sport Federation) sin Utviklingskommisjon, og har kvalifisert seg med p-lisens for dømming for rullestolfekting. 

Nå etter at pandemien har hindret mye aktivitet, håper Fekteforbundet at støtten fra Stiftelsen Dam og Dans verv i Fekteforbundets Sportskomite, vil bidra i utbredelsen av rullestolfekting i Norge.

Idrettspolitikk
Invasjonen av Ukraina har preget mye Fekteforbundets idrettspolitiske arbeid. Allerede dagen etter invasjonen tok hele den norske organiserte idretten sterk avstand fra de russiske krigshandlingene.

Sammen med en rekke andre internasjonale særforbund har Fekteforbundet dessuten arbeidet for å avlyse eller flytte alle internasjonale fektestevner, møter, treningssamlinger og andre fekteaktiviteter som er planlagt i Russland. 

Sammen med de andre nordiske fekteforbundene, har Fekteforbundet også arbeidet for å utestenge russiske og belarusiske fektere og personer med offisielle verv fra både internasjonale konkurranser og sine posisjoner i både det Europeiske og det internasjonale Fekteforbundet.

Med bakgrunn i anbefalingene fra Norges idrettsforbund og Den Internasjonale Olympiske Komite, har Norges Fekteforbund for øvrig laget regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner og på andre arrangementer som ikke omfattes av stevner som er underlagt FIE eller EFC-sanksjonene.

Ny giv for å få tilbake den gode utviklingen
Dagen før det ordinære tinget arrangerte Fekteforbundet et klubbseminar for ting-delegater og andre interesserte i norsk fekting. På seminaret ble det gjort opp en status på norsk fekting, og styrets foreslåtte langtidsplan med ble presentert og diskutert.

Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange fektere har blitt borte. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det det store flertallet enige om at det det trengs et ekstra krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

En ny og offensiv langtidsplan og -budsjett ble derfor vedtatt på Fektetinget, og et delvis nytt styre ble valgt for den neste to-årsperioden. Målene er å gjøre fekteklubbene større og mer robuste, samtidig fortsette arbeidet med Utviklingsgruppene, samt involvere klubbene mer i det sportslige arbeidet på forbundsnivå.

Økt fokus på klubbutvikling
Medlemmer og medlemsvekst vil alltid være fekteklubbenes ansvar. Det er derfor viktig at fekteklubbene raskt kommer i gang med klubbtreninger, og ikke minst arrangerer nybegynnerkurs og har stort fokus på lokalt rekrutteringsarbeid etter sommerferien.

For å bistå klubbstyrene, har Fekteforbundet lagt opp til økt fokus på Klubbutvikling med hjelp av Fekteforbundets Klubbveileder, Adam Flåten. I tillegg har Fekteforbundet ansatt Fredrik Backer som prosjektleder for utvikling.

Fredriks viktigste ansvarsområder vil være å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og både intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye, uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer, slik at disse beholdes så lenge som mulig.

Fredrik vil også ha ansvar for Fekteforbundets trener- og dommerutdanning, samt planlegge regionale treningssamlinger i samarbeid med klubbene, og bidra inn mot Fekteforbundets utviklingsgrupper.

Han blir dessuten et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Stevnekalender og nye utstyrskrav
Oppdatert terminliste med treningssamlinger etc. i regi av Fekteforbundet vil bli publisert i august. Fekteforbundet vil dessuten også informerer nærmere om dommer- og trenerutdanning samt andre tiltak som nevnt ovenfor.

Vi minner også om at FIEs utstyrskrav som ble implementert internasjonalt fra sesongen 2020/21, og som Fekteforbundet vedtok å utsette implementeringen av, vil være gjeldene på norske stevner fra og med kommende sesong.  

Norsk fekting er også helt avhengig av frivillige. En stor takk sendes derfor til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig! 

Forbundskontoret vil være stengt i juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer!