LANSERING AV VARSLINGSKANALEN MITT VARSEL

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Mai 2022

Fekteforbundet følger idrettens egne retningslinjer og har nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Dette betyr at alle som er tilsluttet norsk fekting har ansvar for å gripe inn, og varsle ved brudd på disse. Nå lanseres en ny digital varslingskanal som gjør det enklere å varsle.

I Norges Fekteforbund skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på norsk idretts, og våre etiske retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser,

Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler kan være underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m. 

Les mer om type saker som det bør varsles om, hvordan varsle, håndtering og saksgang i varslingssaker via denne lenken