ÅRETS FØRSTE TRENINGSSAMLING FOR JENTER

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Apr 2022

Noen av deltakerne på årets første jentesamling, flankert av Katherina Malvik og Fabian Caicedo. Foto: Nina Steenland. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen årets første regionale treningssamling for jenter på Østlandet. 40 jenter fra syv fekteklubber deltok.

Norges Fekteforbund arbeider aktivt for at enda flere jenter og kvinner skal drive med fekting. Selv om alle treningssamlingene i regi av forbundet er åpne for begge kjønn, er det også et behov for egne samlinger for jentene. Dette er et av de viktigste tiltakene for både å øke antallet og andelen kvinner i norsk fekting.

Både trening og sosialt
Helgens regionale treningssamling foregikk i både Hovseterhallen og Njårdhallen. Treningssamlingen ble organisert av Katherina Malvik som studerer psykologi og som har Fekteforbundets Trener 2-utdanning. Dessuten hadde Fekteforbundet leid inn fekteren Fabian Caicedo, som til daglig arbeider hos Bekkestua Fekting.

I tillegg til øvelser for relasjonsbygging, yoga og kamptrening, inneholdt øktene både fysisk og fekteteknisk trening. 

Det ble servert varm lunsj hver dag, og deltakerne hygget seg sammen på middag med påfølgende bowling på lørdagen etter treningen. Samlingen ble avsluttet på søndag med en introduksjon til konkurransefekting. 

Hensikten med samlingen var foruten fektetreningen, også økt samhold på tvers av klubbtilhørighet. Vennskap utover det rent sportslige anses som svært viktig for motvirke frafall. Et godt miljø gjør dessuten fekting mer attraktivt, og bidrar positivt i fekteklubbenes rekrutteringsarbeid.
Tilbakemeldingene etter samlingen tyder på at man er på rett vei, og at samlingen var svært vellykket. 

Motvirke kjønnsforskjeller
Et annet viktig og underliggende tema under samlingen, var å motvirke eventuelle kjønnsforskjeller i norsk fekting. Samlingen skulle derfor også være en arena hvor jentene kunne ta opp dette.
Etter samlingen ble det dessuten arrangert et møte om veien videre for norske jente-/kvinnefekting. Flere ting, som kom ut av begge deler, tas med i Fekteforbundets videre arbeidet for øke kvinneandelen i norsk fekting.   

Fine bilder fra samlingen
Det ble i løpet av helgen tatt mange bilder. Fekteforbundet takker Ellen Vokes og Nina Steenland for flotte bilder som de har publisert på Fekteforbudets Facebookgruppe FEKTEBILDER

Vi oppfordrer også flere av deltakerne til å dele sine bilder, både på egne profiler, og i nevnte Facebookprofil. Dessuten oppfordres alle til å følge, like og dele innleggene. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert, og bidrar i synliggjøringen av både norske fekting og norsk kvinnefekting.

Forbundet takker alle fekterne for god innsats, og Katherina og Fabian for god gjennomføring av samlingen!