FULL GJENÅPNING AV NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2022

Regjeringen varslet i går, 1. februar, om full gjenåpning av idretten. 

Dette betyr at organisert fekting, både trening og konkurranser i Norge kan foregå som normalt i alle aldersgrupper, uten antallsbegrensninger. 

Fekteforbundet håper alle i norsk fekting nå bidrar positivt for at så mange som mulig får motivasjon til videre, og gjerne til økt deltagelse!  

Smitteforsvarlig drift
Det er forskriftsfestet at det for alle arrangementer, herunder stevner og mesterskap, gjelder krav til smittevernforsvarlig drift. Det skal utpekes en ansvarlig person for opprettholdelse av krav til hygiene og relevante standarder om smittevern. 

Tekniske arrangører av stevner og treningssamlinger bør derfor gjøre seg godt kjent med covid-19-forskriften og benytte sjekklisten for godt smittevern ved arrangementer. 

Følgende generelle bestemmelser gjelder fortsatt

  • Hold deg hjemme om du er syk
  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Hold 1 meters avstand, med unntak når du fekter 
  • Bruk munnbind når du ikke fekter  hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre

Fekting internasjonalt
Pandemisituasjonen er usikker i flere andre land og dette kan påvirke gjennomføringen av internasjonale stevner og konkurranser. Fekteforbundet vil holde de aktuelle informert om både relevante smitteverskrav og eventuelle endringer i stevnekalenderen.