ARBEIDSHELG FOR NF-STYRET OG ADMINISTRASJONEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Okt 2021


 

I helgens samlet styret og administrasjonen seg på Ullvaal stadion for et fysisk arbeidsmøte med påfølgende styremøte.

Etter at Fekteforbundets president, Bjørn Faye, hadde ønsket velkommen til lørdagens arbeidsmøte ga sportslige leder, Bartosz Piasecki en status på arbeidet med en ny sportslig plan. 

Visepresident Ragnhild Andenæs delte deretter sine tanker om hensiktsmessige evalueringskriterier og -periode for å evaluerer den sportslige planen hittil og fremover. 

Videre informerte styremedlem og ny-utdannet Klubbveileder, Adam Flåten, om utdanningen, og kom med sine tanker om hvordan arbeidet med klubbutvikling kan inkluderes best mulig i handlingsplanene fremover. 

Med dette som bakteppe startet arbeidet med en ny langtidsplan som skal presenteres for fektetinget i løpet av 1. halvår 2022.

Styremøte
På søndag ble de avholdt styremøte. Av de viktigste sakene kan det nevnes at Fekteforbundet i år igjen, ikke vil avkreve NF-lisens fra klubbene. Målet er at dette kan støtte fekteklubbenes økonomi i en tid med ekstra kostnader pga. smittevern og lavere inntekter grunnet frafall. 

Styret tildelte også det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskapene i 2022, og vedtok nytt Dommerreglement. 

Det nye Dommerreglementet skal anses om et supplement til det nye sammenslåtte Stevne- og NM-reglementet, og være gjeldene fra vedtakstidspunktet. Unntaket er ungdoms-NM i Bergen, der påmeldingsfristen er gått ut. For dette mesterskapet gjelder det som står om dømming i invitasjonen

Følg lenken til alle protokoller, inkludert den siste

Følg denne lenken til alle lover og bestemmelser, inkludert det nye Dommerreglementet