UTSATT TRENER 2-KURS IGANGSATT

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Okt 2021

F.v: Anna Rostkowska (Bygdø FK), Mariusz Piasecki (kursansvarlig), Michal Morys (gjesteforeleser), Otthar Krohn (Njård Fekting), Bartosz Piasecki (Bygdø FK), Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau (Stavanger FK). Foto: Norges Fekteforbund.

Parallelt med helgens Oslo Cup, arrangerte Norges Fekteforbund den første av de to utsatte helgesamlingene i Trener 2-utdanningen. 

Før pandemien satte en stopper for Trener 2-kurset, ble det gjennomført to helgesamlinger i 2020. Det var derfor gledelig at kurset nå har startet opp igjen. Den tredje helgesamlingen ble gjennomført i Bygdøhus, parallelt med Oslo Cup. 

Fem av de ni kursdeltakere som går på trenerkurset deltok på samlingen. Katherina Malvik (Titan FK), Fredrik Backer (Njård Fekting), Dan Lundesgaard (Drammen FK) og Anton Ræder (Bygdø FK) får tilgang på presentasjonene og skal gjøre de samme oppgavene til den neste samlingen.

Kursdeltakerne ble først undervist i øvelser for reaksjonstrening på fektesalen av Fekteforbundets kursleder, Mariusz Piasecki  Han viste deltakerne eksempler på flere fekterelaterte øvelser, og andre nyttige øvelser som ikke er like åpenbart fekterelaterte som kan benyttes for å øke fekternes reaksjonsevne.  

Polsk gjesteforeleser
For å gi kursdeltakerne innsikt i fekteanalyse, hadde Piasecki invitert sin venn og trenerkollega Michal Morys til dele sin kunnskap. Morys har doktorgrad med tema fekteanalyse fra Universitet i Katowice, Polen. Han er dessuten tidligere polsk landslagssjef for de kvinnelige kårdefekterne. 

I tillegg til undervisning om reaksjonstreningen, holdt Morys tre foredrag i løpet av helgen. I tillegg til å dele sine analysefunn i doktorgradsavhandlingen, foredro han om trenerens rolle på fektestevner. Han presiserte at treneren ikke bare har oppgaver som coach under konkurransen. For å gjøre en god jobb, må treneren ha et bevisst forhold til trenerrollen helt fra avreise, og til gjenkomst etter konkurransen. 

I sitt siste foredrag ga han deltakerne spennende innsikt i fekteteknisk og -taktisk utvikling, samt kunnskap om og nyttige maler for kampobservasjon og -analyse. 

På bakgrunn av kursingen og tilgangen på ulike maler fra Mory, fikk kursdeltakerne observasjonsoppgaver og konkrete oppgave innen kampanalyse av fektingen på Oslo Cup. Det ble en hektisk kurshelg med svært mye nyttig og spennende innsikt i trenerfaget. 

Om fekteforbundets trener 2-kurs
I mars 2020 startet Fekteforbundet Trener 2-kurs. Nivå 2 i den NIF-godkjente «Trenerløypa» bygger videre på kompetansen og praksisen fra Trener 1-kurset. Deltakerne på Trener 2-kurset skal ha bestått Fekteforbundets Trener 1-kurs, eller har fått godkjent tilsvarende utdanning. Trener 2-kurset består av fire intensive helgesamlinger. I tillegg skal deltakerne gjennomføre e-læringskurs som selvstudium og gjennomføre praksis i fekteklubbene.

Kursets hovedtemaer er fektemetodikk og fekteteori. Fokuset er fortsatt på deltakelse, men med mer vekt på utvikling av fektere med nye momenter om selve treningsprosessen enn Trener 1-kurset. En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Målet er at en trener på dette nivået skal kunne utvikle fekternes tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på klubbnivå frem til juniorlandslagsnivå.

Neste og den siste kurshelgen avholdes på Bygdøhus 27. og 28. november.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdanning via denne lenken.