SATSINGSGRUPPENS SOMMERLEIR

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Aug 2021

Fra treningskonkurransen som avsluttet årets sommerleir for Fekteforbundets Satsingsgruppe. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet arrangerte i år en fire dagers sommerleir for Satsingsgruppen på Bygdøhus i Oslo. Dette er den åttende treningssamlingen i år, og en god oppstart etter sommerferien.

I likhet med den siste treningssamlingen før sommerferien, var også denne samlingen åpen for fektere som ønsket å bli tatt ut til Satsingsgruppen. Det deltok derfor hele 39 fektere fra syv fekteklubber. Endelig uttak til Satsingsgruppen vil gjøres i løpet av august. 

Sommerleiren, som varte fra torsdag til og med søndag, ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Han ble bistått av Samuil Kaminski, Fredrik Backer og Matthieu Bulteau.

Fysiske tester
Sommerleiren startet med en stor test av fekternes fysikk. Etter gjennomgangen av ulike fysiske øvelser som er relevante for fekting, er det tydelig at alle fekterne har forbedringspotensial. Dette vil nå følges opp, både individuelt av hver enkelt, i fekteklubbene og på de fremtidige treningssamlingene i regi av Fekteforbundet. Se testen her.

Mye fekting
Etter en lang periode begrensete muligheter for å fekte med flere enn klubbkamerater i samme kohort, ble fekting og fekteteknikk vektlagt på resten av samlingen. Samlingen inneholdt imidlertid også et variert treningsprogram som inkluderte fysisk trening, samt felles måltider og sosiale aktiviteter. 

Se, lik og del bilder
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier.

Vi takker alle som bidro i gjennomføringen av sommerleiren. Nå ser vi fremover til flere fysiske samlinger og konkurranser både i Norge og internasjonalt.