SOMMERHILSEN FRA FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Jun 2021

Etter en lang tid med store begrensinger, har vi tro på full gjenåpning av både trening og konkurranser for alle aldersgrupper etter sommerferien. 

Siden 2010 har antall aktive medlemmer økt med om lag 70 prosent. Til tross for den økende interessen for fekting i Norge, har mange blitt borte under pandemien.

Det blir fremover viktig å raskt få tilbake de som har sluttet, og samtidig intensivere arbeidet med å skape gode klubbmiljøer og samhold på tvers av klubb- og geografiske grenser i fekte-Norge. Et godt og inkluderende miljø gjør det enklere å holde på både aktive og tillitsvalgte. Ikke minste gjør dette fekting mer attraktivt for enda flere. God kultur er også viktig for sportslig utvikling av den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene.

Re-rekruttering og nyrekruttering
Vi oppfordrer derfor alle fekteklubbene til så raskt som mulig ta kontakt med medlemmer som har sluttet, iverksette tiltak for klubbmiljøet, og sette opp nybegynnerkurs og øke fokuset på annet rekrutteringsarbeid overfor nye medlemmer i klubbenes nedslagsområder.

Forbundsaktiviteter fremover
På grunn av pandemien, er ennå ikke den internasjonale konkurransekalenderen lansert. Så raskt den er på plass, vil Fekteforbundet utarbeide vår nasjonale aktivitetskalender. I tillegg til stevner i Norgescupen, vil denne inkludere Ungdomsserien og to utsatte Norgesmesterskap. Dessuten vil Fekteforbundet gjenoppta både trener- og dommerutdanningen, nasjonale og regionale treningssamlinger, samt kurs og samlinger for både fektere, trenere og tillitsvalgte.

#tilbaketilidretten med verktøykasse for klubber
I tillegg til arbeidet Fekteforbundet og hver klubb må gjøre, er det planlagt en felles kampanje som skal bistå hele idrettens gjenåpning og rekrutteringsarbeid.

Rett etter sommerferien, blir det opprettet en kampanjeside på idrettsforbundet.no. På denne siden vil klubbene finne nyttig informasjon, maler og digitale verktøy:

  • Digitalt verktøy for påmelding til arrangement
  • Råd og tips til en vellykket åpen dag/uke
  • Felles nasjonalt trenerseminar til inspirasjon for nye og gamle trenere
  • Diverse maler (pressemelding, invitasjonsbrev med mer)
  • Kampanjemateriell som filmer, bilder, flyers, plakater, bannere med ferdige budskap til bruk for profilering på egne digitale og fysiske flater

Ny fektefilm for rekruttering
Fekteforbundet har dessuten laget en egen «reklamesnutt» som fritt kan benyttes av fekteklubbene for å synliggjøre fekting generelt og klubbens tilbud spesielt. Stor takk til Katherina Malvik og Adam Flåten som stilte opp som fektere, og ikke minst Tord Fjermestad som har laget musikken.

Filmsnutten er publisert på Fekteforbundets Youtube-kanal og kan enkelt deles på alle digitale kanaler: 

SE FILMEN VIA DENNE LENKEN

Idrettens dag
Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Fekteforbundet tar sikte på å arrangere et stevne i Ungdomsserien denne dagen, og markedsføre denne mot barn og ungdom. 

Vi oppfordrer også alle klubber til å benytte denne dagen til å gjøre noe spesielt for å synliggjøre fektingen for nye og gamle medlemmer.

Tettere kontakt med klubbene
For å komme enda tettere på klubbene, har hvert av styremedlemmene fått oppfølgingsansvar for et utvalg klubber. Målet er at arbeidet som gjøres for å fremme fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig. Se oversikten her

Fekteforbundet har dessuten vedtatt økt fokus på Klubbutvikling i egen regi. Adam Flåten fra Njård Fekting er utdannet Klubbveileder og skal kunne bistå klubbene i tillegg til hjelpen til klubbdrift som klubbene kan få av NIFs Idrettskretser.

Etablering av satsingsgruppe
Til tross for store begrensinger har Fekteforbundet i tråd med den sportslige planen etablert en satsingsgruppe. Hittil i år har vi gjennomført syv treningssamlinger for fekterne som ønsker å satse treningen i egen klubb. Samlingene er ledet av forbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, med god bistand fra dedikerte fagressurser.

I henhold til endrete smittevernregler har samlingene både blitt gjennomført i ulike geografiske kohorter, og til sist med alle samlet ett sted på Bygdøhus i Oslo.

På den siste samlingen deltok det 41 fektere fra syv fekteklubber fra ulike regioner. I tillegg til satsingsgruppen, deltok også fekterne som ønsker å bli tatt ut til gruppen neste sesong. Uttaket til satsingsgruppen blir offentliggjort etter sommerferien.

Økt fokus på rullestolfekting
Tidligere har det kun vært sporadiske forsøk på å starte opp aktivitet innenfor rullestolfekting. Drammen FK har de siste årene både utviklet et tilbud, og rekruttert en utøver som har konkurrert på stevner i utlandet. 

Dette har gitt økt kunnskap om rullestolfekting i både klubben og i Fekteforbundet. Klubbleder Dan Lundesgaard sitter nå i Norges Fekteforbund sin Sportskomite slik at denne grenen får økt fokus på forbundsnivå og for at kunnskapen kommer til nytte i norsk fekting for øvrig.

Delegatene ble på forrige Fekteting informert om klubbens, og Fekteforbundets ambisjoner for å øke utbredelsen i Norge. Se presentasjonen via denne lenken. 

Dette har fått støtte fra Stiftelsen Dam til et tre-årig prosjekt. Målet er flere medlemmer og organiserte stevner for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Norsk fekting er også helt avhengig av frivillige. En stor takk sendes derfor til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig! 

Forbundskontoret vil være stengt i resten av juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer, og takker for at alle har bidratt i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet.