STIFTELSEN DAM STØTTER RULLESTOLFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2021

Dan Lundesgaard, leder og trener i Drammen FK og Cathrine Bergan, parafekter i Drammen FK. Foto: Drammen FK. 

Norges idrettsforbund har mottatt over 11 millioner kroner fra Stiftelsen Dam til rekordmange 13 nye idrettsprosjekter. Deriblant kr. 1 320 000,- til Drammen fekteklubb sin satsing på rullestolfekting. 

Midlene fra stiftelsen Dam skal gå til prosjekter for å inkludere mennesker som er mindre representert i idretten. Denne støtten gjør det mulig å jobbe enda mer fokusert for norsk rullestolfekting. 

Paralympisk gren
Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn konkurrerer i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Status for rullestolfekting i Norge
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små klubber med knappe ressurser. Av den grunn har det tidligere kun vært sporadiske forsøk på å starte opp egen aktivitet innenfor rullestolfekting.

Drammen Fekteklubb har ikke bare utviklet et tilbud, men har også en fekter som har deltatt på stevner i utlandet. Dette har gitt erfaring og kunnskap om rullestolfekting tilbake til klubben, og til norsk fekting for øvrig.

Planer for å øke utbredelsen
Klubbleder Dan Lundesgaard informerte på det siste Fektetinget om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, og hvilke planer som foreligger på forbundsnivå for å øke utbredelsen i Norge. Om flere begynner, og flere klubber oppretter et tilbud, vil forbundet kunne organisere stevner for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Arbeidet er beskrevet i et eget prosjekt. Den tre-årige planen inneholder både lokale tiltak for å forbedre klubbens tilbud, og tiltak for å etablere en kompetansebase for videre utbredelse i andre klubber i samarbeid med Fekteforbundet. Les mer via denne lenken.

Dan Lundesgaard sitter nå i Norges Fekteforbund sin Sportskomite. I tillegg til prosjektstøtten fra Stiftelsen Dam, blir dette et sentralt verv i oppbyggingen av et kompetansesenter for rullestolfekting, og dermed et godt utgangspunkt for spredning av idretten til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

På bakgrunn av dette prosjektet vil klubben motta støtten over tre år.

Les prosjektbeskrivelsen av Paraidrett for alle her

Les mer om bevilgningen via denne lenken.

Les mer om Stiftelsen Dam via denne lenken. 

Les mer om Fekteforbundets arbeid med Rullestolfekting her