STOR NEDGANG I ANTALL AKTIVE MEDLEMMER

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Jun 2021

2020 har vært et utfordrende år grunnet Korona-pandemien. Nedstengning, og påfølgende usikkerhet om oppstartstidspunkter har begrenset aktiviteten. Ikke overraskende viser fekteklubbenes medlemsrapportering at antallet aktive medlemmer er sterkt redusert.

Det var 23 fekteklubber som hadde aktivitet i 2020. Til sammen hadde de 1 574 aktive medlemmer. Som innendørsidrett har alle fekteklubbene har vært helt eller delvis nedstengt på grunn av smittevernstiltakene. Fekteforbundet har imidlertid fått toppidrettsunntak for satsingsgruppene, og etter hvert har det blitt mulig å gjennomføre organiserte klubbtreninger, om enn kun utendørs, for barnepartiene. 

Ikke uventet har antall aktive medlemmer gått ned ca. 13 prosent fra 2019.

Se oversikten over fekteklubbenes aktive medlemmer her

Se de foreløpige tallene for hele idretten her.

Les NIFs pressemelding om alarmerende nedgang i antall medlemskap i norsk idrett

Krevende å opprettholde aktiviteten
Fekteforbundet har under pandemien blant annet laget en øvelsesbank, og gir råd og tips til hvordan klubbene bedre kan organisere klubbdriften. Flere klubber og fektere har dessuten fulgt Fekteforbundets oppfordring til å drive egentrening, og til å dele bilder og videoer av dette i sosiale medier. I tillegg til å holde formen og oppmuntre flere til å gjøre det samme, har hensikten vært å vedlikeholde fekteinteressen til så mange som mulig.

Ikke alle klubbene har kunnet være like tilpasningsdyktige, og funnet nye måter å bedrive alternativ aktivitet på for å holde på medlemmene. Endringen i antall aktive medlemmer fordeler seg derfor ulikt i fekteklubbene. Trondheim FK, Nøtterøy FK, Titan FK, Kristiansund FK og Sandefjord FK har økt antall medlemmer. Bortsett fra Drammen FK som har beholdt sine aktive medlemmer har de resterende klubbene hatt frafall.

Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse. De fire største har nå ca. 64 prosent av det totale antall aktive medlemmer. Dette er en økning på to prosentpoeng fra året før.

Grafen viser utviklingen i antall aktive medlemmer i perioden 2010 til 2020. Kilde Samordnet rapportering.

Stavanger Fekteklubb er nå størst
Selv om Stavanger Sabelklubb er borte, har fekteaktiviteten økt i Stavanger. Ikke bare er Stavanger FK en av klubbene med størst vekst, dette er nå den største klubben målt i antall aktive medlemmer.

Klubben har på kort tid utviklet seg fra å være mellomstor til å bli en stor fekteklubb. Klubbleder Ole Eeg ga tips til effektive synliggjørings- og rekrutteringstiltak, samarbeid med Idrettskrets og -Råd på det siste Fektetinget. Han poengterte dessuten betydningen av å involvere de yngre fekterne i klubbdriften, og ga eksempler på hvordan klubben har bygget et godt og inkluderende klubbmiljø, uansett nivå og tiltakene som er gjort for å forhindre frafall. Les hans presentasjon her.

Avhengig av en aktiv gjenåpning
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting inntil i fjor økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår.

For å beholde og få tilbake både aktive fektere og de frivillige klubbene, er norsk fekting helt avhengig av å komme tilbake til ordinær drift. Dette gjelder både konkurranseaktiviteten nasjonalt og internasjonalt, men også klubbtreninger i alle aldersgrupper. Det blir fremover dessuten enda viktigere å skape gode klubbmiljøer for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen.

Rekrutteringsaktiviteter
Norsk idrett jobber nå sammen for å få til et idretts- og frivillighetsløft. Dette inkluderer blant annet en sentral kampanje, og en verktøykasse som klubbene kan bruke fritt i eget rekrutteringsarbeid. Parallelt vil fekteforbundet arbeide med synliggjøring og ikke minst gjenoppta utviklingstiltakene som er blitt satt på is, og igangsette enda flere for å bistå klubbene og deres medlemmer. Dette vil bli nærmere presentert. 

Selv om pandemien ikke er over, er det gode utsikter for at det etter sommerferien blir mulig å komme i gang med klubbtreninger og ikke minst nybegynnerkurs og annet lokalt rekrutteringsarbeid. Det er derfor viktig at også hver enkelt fekteklubb legger en plan for få tilbake tapte medlemmer, og gjerne intensiverer arbeidet med å rekruttere nye – uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer.