SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Apr 2021

Husk den årlige samordnet registrering til Norges Idrettsforbund. Forbered gjerne rapportering i god tid før fristen 30. april. Det gjør det enklere å få bistand ved behov.  

Alle idrettslag som er tilsluttet Norges idrettsforbund skal årlig rapportere sine medlemstall. Rapporteringen gir nødvendige tallgrunnlag for å følge opp medlemsutviklingen, og er basis for tildeling av tilskudd til både klubbene og til forbundet.

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av rapporteringen.

I tillegg til å besvare noen spørsmål om anlegg, skal hver fekteklubb registrere følgende: 

  • Medlemstall og aktivitetstall per 31.12.20.
  • Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader. 
  • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  • Registrere søknad om momskompensasjon (husk registrering i frivillighetsregisteret). 
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin. 

Det er både laget hjelpeverktøy og det arrangeres webinarer for de som skal foreta registeringen: 

LES MER OG START RAPPORTERINGEN VIA DENNE LENKEN