TREDJE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2021

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på den tredje treningssamlingen i 2021. På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne trente sammen i fire ulike kohorter.

Samlingen bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med bistand fra tidligere landslagsfekter Fredrik Backer. Fektegruppen fra Oslo og Østlandet var samlet i to kohorter; Njårdhallen og Bygdøhus, fekterne fra Stavanger og Kristiansand var i Tastahallen, mens Bergensfekterne var i Haukelandshallen.

Samlingsstart på Teams
Samlingen startet fredag ettermiddag med en oppsummering av forrige samling, og gjennomgang av planen for denne samlingen. Deretter fikk fekterne velge mellom to ulike økter. Enten en løpe-økt eller en økt med basistrening.

En fagressurs per kohort/treningssted
Første post på lørdagens program var basistrening. Hver av gruppene ble fulgt opp av dedikerte fagressurser som på oppdrag av Fekteforbundet var fysisk var til stede for å rettlede. 

Oslogruppen hadde turntrening og bakkeintervaller. Turningen ble ledet av Bror Marcus Ramsøe fra Njård Turn, mens øktene med bakkeintervaller ble ledet av Fredrik Backer. Bergensgruppen sin trening ble ledet av en representant fra Olympiatoppen Vest, mens Stavangergruppens økt ble ledet av Andreas Suoranta som er trener for kampsportelevene på Wang. 

I tillegg ble det gjennomført felles fekteøkter med beinarbeid og taktiske oppgaver, samt kamptrening. Disse ble ledet av fektetrenerne Samuil Kaminski, Frederic Roqueta, Vitaliy Ageyev og Tomas Krasikovas.

Forebyggende antidoping-arbeid
Etter lørdagstreningen, var ble det servert mat før alle fekterne igjen samlet seg på Teams for et foredrag med Hans Jørgen Kvåle fra Antidoping Norge (se illustrasjonsbilde). 

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid for blant annet å bygge kunnskap om risikoen om ubevisst doping. 

Kvåle foredro både om Antidoping Norge (ADNO) og knyttet dette opp i mot Fekteforbundet sitt ansvar som sertifisert Rent Særforbund og fekterne sitt ansvar som Rene Utøvere og del av satsingsgruppen. 

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre antidopingkunnskap, og krever tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. 

Les Fekteforbundets handlingsplan for antidoping som forplikter utøvere, ansatte og tillitsvalgte i både fekteforbundet og i fekteklubbene her.

Søndag hadde et lignende opplegg som på lørdag. Dagen inneholdt en basisøkt og dessuten en fekteøkt med både tekniske øvelser og kamptrening.

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra både klubb- og egentreninger, fra samlinger og fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.  

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye takket være de foresatte som bidro på de ulike treningsstedene. Neste treningssamling er 9-11 april.