ANDRE SAMLING FOR SATSINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Feb 2021

Satsningsgruppen fra Bergen i Haukelandshallen. Foto: Bergens Fekteklubb

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på den andre treningssamlingen i 2021.  På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne oppholdt seg på tre ulike steder i landet. 

Samlingen bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med bistand fra tidligere landslagsfekter Fredrik Backer. Fektegruppen fra Oslo og Østlandet var samlet i Njårdhallen, fekterne fra Stavanger og Kristiansand var i Tastahallen, mens Bergensfekterne var i Haukelandshallen.

Samlingsstart på Teams
Samlingen startet på fredag ettermiddag med en oppsummering av forrige samling, og en status på egentreningen for hver enkelt. Deretter fulgte en presentasjon om treningsplanlegging, før dagen ble avsluttet med en basisøkt med beinarbeidselementer. 

Stavangerfekterne i satsingsgruppen gjør beinøvelser i Tastahallen. Foto: Stavanger FK

En fagressurs på hvert treningssted
Første post på lørdagens program var basistrening. Hver av gruppene ble fulgt opp av dedikerte fagressurser som fysisk var til stede for å rettlede. 

Oslogruppen hadde turntrening med Bror Marcus Ramsøe fra Njård Turn. Bergensgruppen sin trening ble ledet av  en representant fra Olympiatoppen Vest, mens Stavangergruppens økt ble ledet av Andreas Suoranta som er trener for kampsportelevene på Wang. 

I tillegg ble det gjennomført felles fekteøkter med beinarbeid og taktiske oppgaver, samt kamptrening.

Turntrening for Oslofekterne i Njårdhallen. Foto: Ellen M. Vokes

Foredrag, fellesmåltider og trening
Etter lørdagstreningen, var det mat før fekterne igjen samlet seg på Teams for felles møte. Temaet var erfaringer fra toppidrettslivet. Fredrik Backer og Bartosz Piasecki fortalte om sine egne erfaringer og ga nyttige tips fra både ungdoms- og seniorklassen. Deretter ble lørdagen avsluttet med kursing i kampobservasjoner. 

Søndag hadde et lignende opplegg som på lørdag. Dagen inneholdt en basisøkt og dessuten en fekteøkt med både tekniske øvelser og kamptrening.

Stavangerfekterne følger med på Teams. Foto. Stavanger FK.

Deling og gjenbruk av øvelser
På samme måte som i den forrige samlingen er treningsprogrammet gjort tilgjengelig slik at alle som ønsker kan ta i bruk øvelsene. Dette er samlet i Fekteforbundets ØVELSESBANK. 

Fekteforbundet oppfordrer spesielt klubbtrenere  til å engasjere seg i Facebook-gruppen NORSKE FEKTETRENERE I Denne gruppen skal være et fagforum for både kunnskapsdeling og diskusjon. Det blir dessuten jevnlig publisert filmer med øvelser som trenerne kan bruke i sine respektive klubbe

Det finnes dessuten bilder og filmsnutter fra både klubb- og egentreninger, fra samlinger og fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER
Vi oppfordrer alle, ikke minst foresatte og andre frivillige til fortsatt bidra, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye takket være de foresatte som bidro på de ulike treningsstedene. Neste treningssamling er 5-7 mars.