BARNE- OG UNGDOMSIDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Nov 2019

Trivsel er viktig for både rekruttering og fremgang. Foto: Hege O´Wiidt. 

Norsk fekting vokser, og det er barne- og ungdomsgruppene som vokser mest. Idrettsaktiviteten har stor påvirkning på begge gruppene, og med dette følger et stort ansvar. 

Barne- og ungdomsidretten blir stadig større. Dette innebærer økt fokus på barnas utvikling og deres resultater, og større forventninger til klubbene og trenerne. 

I den organiserte idretten skilles det mellom barneidrett, som er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år, og ungdomsidrett som gjelder de mellom 13 og 19 år.

For å ivareta begge gruppene er det vedtatt bestemmelser og retningslinjer som forplikter alle som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Bestemmelser innenfor barneidretten
For å sette barnas behov i sentrum, vedtok Idrettstinget i 2007 Idrettens Barnerettigheter. Med bakgrunn i disse har idretten vedtatt Bestemmelser for Barneidrett.

Bestemmelsene regulerer konkurransetilbudet for barn til og med det året de fyller 12 år, og skal tilrettelegge for en naturlig progresjon i hvor langt man bør reise, hvilke typer konkurranser man kan delta på, og hvordan premiering, rangering og bruk av resultatlister skal foregå i norsk idrett.

Les Idrettens barnerettigheter og bestemmelsene for barneidrett via denne lenken

Barneidrettsansvarlig
Alle klubber som organiserer barneidrett, plikter å oppnevne en person som er ansvarlig for barneidretten i klubben. Hvilke oppgaver denne personer har finnes sammen med barnebestemmelsene via denne lenken

Sanksjoner ved brudd
Alle fekteklubbene, inkludert alle medlemmer av en fekteklubb som er tilsluttet Norges Fekteforbund er pliktige til å følge de vedtatt bestemmelsene og retningslinjene. Fektetinget vedtatt den forbindelse vedtatt sanksjoner for overtredelse av Barneidrettsbestemmelsene.

Disse finnes via denne lenken.

Flere bestemmelser rundt barneidretten
Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer.

I tillegg til overnevnte finnes det mer relevant informasjon via denne lenken. 

Retningslinjer for Ungdomsidrett
Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

På bakgrunn av dette er dette er Ungdommens retningslinjer vedtatt. Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. 

Både ungdommene selv, men også trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp retningslinjene i praksis.

Les mer om Ungdommens retningslinjer via denne lenken