STØTTEORDNINGER FOR KLUBBER I 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Jan 2019


Norges Idrettsforbund har laget en samlet oversikt over alle de ulike støtte- og tilskuddsordningene for tilsluttete idrettslag. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som kan generere penger til klubbkassene. 

Det er krevende å drifte et idrettslag, og også mange fekteklubber har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. En stadig større del av spillemidlene til idretten fra Kulturdepartementet går derfor til aktivitet i idrettslagene.

Samlet oversikt
Det kan være krevende for de ansvarlige i klubbene å følge med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer.

Norges idrettsforbund har derfor laget en oversikt med informasjon om ulike støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund med søknadsfristene i 2019. 

Se oversikten med søknadsfrister i 2019.

Lokale søknadsordninger
Det finnes også lokale- og andre støtteordninger som fekteklubbene kan søke støtte fra. Oversikt over disse kan fekteklubbene få ved å kontakte sin lokale idrettskrets

Norges Fekteforbund anbefaler også klubbene til å søke støtte fra stiftelser og andre aktører som har ulike støtteordninger. Flere fekteklubber har blant annet søkt og fått støtte fra følgende stiftelser: