VELLYKKET JENTESAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Sep 2018


Fekteforbundet ønsker at enda flere jenter og kvinner vil fekte. Nytt av året på NFs aktivitetsplan, er derfor en egen nasjonal treningssamling for jenter. Tiltaket, som både skal stimulere motivasjonen og forhindre frafallet, var såpass populært at det vil bli videreført.

Det var hele 26 jenter fra syv fekteklubber som deltok på Fekteforbundets første jentesamling. På grunn av stor påmelding fra Bergens FK, ble samlingen avholdt i Bergen slik at reisekostnadene ble holdt så lave som mulig.

BÅDE TRENING OG SOSIALT
Øktene inneholdt både fysisk øvelser, og teknikk- og kamptrening. Samlingen ble ledet av Anna Rostkowska fra Stavanger FK (t.v.). Hun ble bistått av Adele Karoblyte fra Tordenskiold Trondheim FK:

I tillegg til treningen, ble det på lørdag arrangert felles jentemiddag på restaurant:

VELLYKKET TILTAK
Hensikten med samlingen var foruten trening, også økt samhold på tvers av geografi og klubbtilhørighet for å motvirke frafall slik at så mange jenter som mulig fortsetter å fekte.

Alt tyder på at tiltaket har vært vellykket. NF har blant annet mottatt følgende tilbakemelding: "Alt har gått strålende! De tar vare på hverandre og er en super gjeng". 

REGIONAL TRENINGSSAMLING FOR GUTTER
I helgen ble det i Bergen også gjennomført nok en regional treningssamling for gutter. Denne besto av 20 kadett- og juniorfektere fra Stavanger FK og Bergens FK. Også denne samlingen inneholdt både trening, samt tiltak for å stimulere motivasjonen og kameratskapet på tvers av klubbene i regionen.

Treningen på regionsamlingen ble ledet av Vitaliy Ageyev som er tilknyttet Bergens FK.

Forbundet takker alle fekterne for god innsats, og trenerne på begge samlingene for flott gjennomføring!