FEKTING PÅ BISLETT STADION

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jun 2018


Norges Fekteforbund deltok på GJENSIDIGE GAMES på Bislett Stadion lørdag 16. juni. Dette ga mulighet til å synliggjøre fekting for nærmere 1 000 barn og voksne.

GJENSIDIGE GAMES er et arrangement for Gjensidigeansatte og deres familier. Det deltok både personer bosatt i østlandsområdet, og tilreisende fra andre steder i Norge. Hensikten er å bygge intern stolthet, og samtidig presentere særforbundene og de idrettene Gjensidige har et sponsorsamarbeid med.

Dette ble et stort og vellykket arrangement. I tillegg til det sportslige, underholdt kjente musikere på en stor scene. Alt ble filmet og kommentert direkte på storskjerm. Dessuten ble det servert mat og drikke.

FEKTING POPULÆRT
Fekteforbundet var ett av 20 særforbund som deltok. Vår stand var godt besøkt gjennom hele dagen. Vi distribuerte informasjon om fekting generelt, og om de norske fekteklubbene. Ikke minst ga vi et stort antall barn og voksne muligheten til å forsøke å fekte. Enten med utstyr beregnet for kårdelek, eller i fullt fekteutstyr med elektrisk støtmarkering.

STORT POTENSIALE
Dette var veldig populært, og svært mange kunne tenke seg å prøve ut fekting i en klubb om det tilbys nybegynnerkurs. Dette gjelder trolig flere enn Gjensidigeansatte.
Vi vil derfor anbefale alle klubbene å sette opp kurs etter sommerferien. Husk å sørge for å gjøre tilbudet kjent i klubbens nedslagsfelt. En velutprøvd metode er for eksempel å distribuere informasjonen på skolene ved skolestart.

Fekteforbundet takker Bygdø FK for lån av utstyr, og for god bistand på standen. Av- og påkledning, og håndtering køen av interesserte som ville prøve å fekte, hadde ikke vært mulig uten velvillig hjelp fra juniorfekterne og fekterener Samuil Kaminski!

Også stor takk til Gjensidige for et godt sponsorsamarbeid, og for muligheten til å delta på Gjensidige Games!