FORMIDABEL VEKST I NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mai 2018

(Bilde fra sesongavslutningen på Ungdomsserien 2017/18)

Samordnet rapportering for 2017 viser at norsk fekting fortsetter å vokse, og stadig vokser raskere. Fekteklubbenes rapportering viser at antall aktive fektere har økt med over 50 prosent siden 2010.

Det ble i 2017 registrert 1 605 aktive fektere. Dette er nesten 17 prosent flere enn året før. Til sammenligning var økningen 5,5 prosent fra 2015 til 2016. 

Kvinneandelen holder seg stabilt på i underkant av 30 prosent, men det er gledelig at andelen barn og ungdom under 20 år har økt fra 48 prosent til 63 prosent siden 2010.

FLERE SOLIDE FEKTEKLUBBER
Antallet klubber har holdt seg stabilt. Noen klubber har forsvunnet, og nye har blitt etablert. Det er fremdeles noen få store klubber, men det er gledelig at det er de relativt mindre og mellomstore klubbene som har vokst mest. Oslo Fekteklub, har for eksempel multiplisert antall aktive nærmere 28 ganger. I tillegg kan fekteklubbene i Stavanger, Fredrikstad, Kristiansund, Nesodden og Nøtterøy vise til formidable veksttall. Også Bergens Fekteklubb og Njård Fekting har hatt en solid vekst siden 2010.

I den aller siste tiden har det blitt etablert flere fektetilbud i Asker og Bærum, og nye fekteklubber i både Stavanger og Drammen er startet opp. Det blir spennende å se effektene av dette fremover.

SUKSESSFAKTORER
Klubbene har ulike strategier i forhold til rekruttering. De som har vært mest aktive og synliggjort fekting i nærmiljøet, og samtidig tilrettelagt for nye fektere med f.eks. nybegynnerkurs og kårdelek som er tilpasset ulike aldergrupper, har hatt gode resultater.

Felles for alle klubbene som har lykkes, har allikevel vært fokuset på å beholde eksisterende medlemmer. Fekting er en relativt smal idrett hvor fremgang krever mye tid og øvelse. Et godt miljø og samhold selve limet, og derfor en helt avgjørende faktor for å unngå frafall. Tiltak som skaper gode og åpne klubbmiljøer, og tilbud til både mosjonsfektere, og til de som ønsker å satse, har derfor god effekt.   

For å stimulere samhold i fektemiljøet har Fekteforbundet derfor i stadig større grad satset på å skape arenaer hvor fektere fra ulike klubber og ulike regioner møtes. Både de nasjonale- og regionale treningssamlingene, samlingene for barn og ungdom, og samlingene som kun er for jenter, samt etableringen av Ungdomsserien er i tillegg til å forbedre prestasjonene like mye tiltak for å skape et godt miljø på tvers av klubb- og geografiske grenser for å holde på fekterne.  

ØKT SYNLIGHET
Bartosz Piasecki sitt OL-sølv i London har betydd veldig mye i synliggjøringen av fekting. Det er midlertid vanskelig å få tilsvarende oppmerksomhet i nasjonale medier uten denne type resultater. Fektesporten har allikevel hatt flere gode oppslag i lokale medier, og vært tema i tv-programmene Hotel Cæsar, Golden Goal, Anno og Mesternes Mester. De aller fleste klubbene har dessuten tatt i bruk nettet, og er aktive i sosiale medier for å synliggjøre klubbenes tilbud. Fekteforbundet har på sin side implementert en ny og tidsriktig profil, lansert ny nettside og oppgradert forbundets offisielle profil på Facebook. Ved å øke antall publiserte nyhetssaker, bilder og filmsnutter fra både store og små øyeblikk som deles på Facebook, har dermed flere blitt eksponert for fekting.

STORT POTENSIALE
Trenden viser at norsk fekting fremdeles har et stort vekstpotensial. Kvinneandelen bør økes, og det er ennå noen få klubber som dominerer resultatlisten. Det er et generasjonsskifte på toppen, og det langt mellom gode internasjonale resultater på seniornivå.

Vi må allikevel glede oss over det som er positivt, og passe på den nye fektegenerasjonen som nå kommer for fullt fra flere klubber, fra flere steder i landet.

Fekteforbundet gratulerer klubbene med fremgangen og takker alle som står på for norsk fekting!

Se klubboversikten over antall aktive medlemmer