SOMMERHILSEN 2024

Postet av Claes Harald Muus Bendiksen den 28. Jun 2024

Etter et halvår med mye aktivitet og flere gode resultater, ønsker Fekteforbundet alle en god sommer med en kort statusrapport.

Året begynte med ti norske medaljer på Kungsbacka Masters. Dette ble fulgt godt opp av kadettlaget som består av Filip Zeljkovic (Njård Fekting), Julius Edelmann (Bergens FK), Alexander Allport Fossum (Bygdø FK) og Martin Aleksander Vik (Njård Fekting). De fikk først en femteplass i Novi Sad, og deretter en åttendeplass i Krakow.

Bergensfekteren Vilde Tengesdal fikk deretter en flott 3. plass i Challenge Eugène Fillol i Stockholm

Flere veteranfektere har også oppnådd gode resultater. På et veteranstevne i Athen fikk Pia Albertson fra Njård Fekting sølvmedalje, og Bygdøfekterne Geir Stoutland og Jan Falck-Ytter henholdsvis 8. og 9. plass. Ragnhild Skålid som for tiden bor i Belgia ble dessuten Belgisk mester med klubblaget der hun trener.

Første parastevne i Norge
I tillegg til fekteklubbenes egne stevner, har Fekteforbundet dessuten avholdt den tredje Masterfinalen, som kårer vinnerne av Norgescupen, og Norgesmesterskap for både ungdom, senior og veteran med Stavanger FK, Njård Fekting og Bygdø FK som tekniske arrangører.

Parallelt med Norgesmesterskapet i 2024 i Bygdøhus ble det for første gang i Norge konkurrert i den paralympiske øvelsen rullestolfekting. Stevnet hadde fem deltakere fra Drammen FK og Tordenskiold Trondheim TK. Selv om det var en åpen klasse med både kvinner og menn grunnet antall deltakere, var kampene jevne.

For å bidra til at flere klubber kan tilby parafekting har Fekteforbundet kjøpt utstyr som er utlånt til Stavanger FK, Trondheim FK og Njård Fekting. Vi håper at dette vil gjøre det enklere for klubbene å opprette et treningstilbud og dermed stimulere til flere konkurranser med flere deltakere fremover.

Treningssamlinger og kurs
Fekteforbundet har i samarbeid med Fekteklubbene avholdt regionale treningssamlinger i Stavanger, Trondheim og i Oslo. Fekteforbundet la dessuten en treningssamling for Utviklingsgruppen i Bergen, og åpen for fektere som ikke er en del av gruppen.

Fekteforbundet igangsatte dessuten en ny runde med Trener 1-utdanning. Ni kursdeltakere fra tre fekteklubber deltok på den første helgesamlingen i Njårdhallen.

Fekteting med oppsummering
2024 er tingår og årets Fekteting ble avholdt 26. mai i Oslo.  

Dagen før ble det avholdt et møte for fekteklubbenes delegater. Her fikk de presentert arbeidet i tingperioden og status på norsk fekting med spesiell vekt på nivået på antall aktive medlemskap og konsekvensene dette har på forbundsøkonomien.

Delegatene fikk også informasjon om den norske idrettsmodellen med de ulike organisasjonsleddenes roller og ansvar, samt et godt eksempel på et særforbund som har lykkes med klubbutviklingsarbeidet og dermed unngått frafall og økt antall aktive.

Dagen ble avsluttet med en gjennomgang av det avtroppende styrets foreslåtte langtidsplan med tilhørende budsjett.

Utover å velge personer til styret, komiteer og utvalg, og behandle de lovpålagte sakene var det ingen innkomne saker på årets Fekteting.

Fektetinget vedtok det foreslåtte langtidsplanen og budsjettet, men ga samtidig NF-styret mandat til å gjennomføre en inkluderende prosess med tillitsvalgte og trenere for å etablere en ny visjon med en ny kurs for rekruttering, med særlige tiltak for ivaretakelse av jenter, beholde og ivareta eksisterende fektere, samt etablere et satsingsprogram for landslag med mål om norsk deltakelse i OL 2028 og 2032, innen utgangen av året.

Det nye styret som ble valgt består av Ole Eeg, president (Stavanger FK), Rikke Skjørshammer Klafstad, visepresident (Bygdø FK), med styremedlemmene Vilde Tengesdal (Bergens FK), Guy Kværnberg (FK Affekt) og Paal Frisvold (Njård Fekting), samt varamedlemmene Danai Maria Oikonomou (Oslo FK) og Geir Stoutland (Bygdø FK).

Første strategisamling for det nye styret blir avholdt lørdag 29. juni. Viktige diskusjonstemaer blir; å få sikret en god involveringsprosess med klubbene, utviklet en ny visjon for norsk for norsk fekting, samt få lagt føringer for oppstart av neste sesong.

Neste sesong – kalender og aktiviteter
Det Internasjonale Fekteforbundet (FIE) kom nylig ut med sin internasjonale kalender. Selv om Oslo Cup er tilbake som det eneste internasjonale stevnet i Norden, er mange av stevnene er flyttet til land utenfor Europa som både er vanskelige og dyre å reise til.

Det Europeiske Fekteforbundet (EFC) har derfor startet en prosess med å utvide sitt konkurransetilbud for aldersgruppene U17, U20 og U23.

Før den Europeiske kalenderen er ferdig, er det vanskelig sette opp den norske kalenderen, vedta uttakskriterier og foreta uttak.

I og med at det nyvalgte styret skal arbeide frem en ny visjon, og fått mandat til å gjøre endringer i både planer og budsjetter, er det per nå usikkert hvor mye som avsettes til reisestøtte for trenere, dommere og fektere til internasjonal deltakelse, og til treningssamlinger både regionalt og for utviklingsgruppen, og til kurs og klubbutvikling i regi av Fekteforbundet.

Da Fekteforbundets utviklingsansvarlige i tillegg har sluttet, og dermed nesten halvert administrasjonens arbeidskapasitet, er det vanskelig å planlegge aktivitetene før styret har landet arbeidet med en ny langtidsplan med tilhørende budsjett.  

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet. I tillegg til den faste informasjonen som er tilgjengelig for både fektere og lederne i fekteklubbene på fekteforbundets nettside, er det hittil i år skrevet og publisert 37 nyhetssaker.

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebookprofil. I Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og samlinger.

Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Til informasjon holder forbundskontoret stengt i juli, og vi ønsker derfor alle en god sommer. Norsk fekting er helt avhengig av frivillige, så en stor takk sendes derfor også til alle tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter!