REGIONAL TRENINGSSAMLING I KRISTIANSUND

Postet av Claes Harald Muus Bendiksen den 6. Mar 2023

En god blanding av unge og eldre fektere fra Kristiansund FK og Tordenskiold Trondheim FK deltok på treningssamlingen. Foto: Vidar Benjaminsen. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen regional treningssamling i Kristiansund for fekterne i Midt-Norge. 18 fektere fra Kristiansund FK og Tordenskiold Trondheim FK deltok.

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, tilrettelegger Norges Fekteforbund også for regionale treningssamlinger.  Dette var den første i region midt siden 2020. Samlingen ble ledet av Fekteforbundets utviklingsansvarlig Fredrik Backer. Han er tidligere landslagsfekter, og dessuten lisensiert fektetrener 2.

Det ble gjennomført to treningsøkter hver dag I tillegg til tekniske fekteøvelser, kamptrening og fysisk trening, ble det langt vekt på sosialt samvær og lagbygging med servering av lunsj hver dag og felles pizza på lørdag etter treningen.

Trening og lagbygging
Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i de regionale klubbene. Dessuten er det et mål at samlingene skal bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet.

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i Nordmøre og Trøndelag.