HUSK NY NF-LISENS FOR 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Des 2017

Nytt kalenderår innebærer at alle må fornye den nasjonale fektelisensen (NF-lisens).

Denne lisensen er obligatorisk for både aktive utøvere, og for tillitsvalgte i klubbene. NF-lisens er nødvendig for å kunne bli påmeldt på stevner, og for å være dekket av idrettsforsikringen. Dette betyr at også fektere som kun trener må ha denne lisensen i tilfelle skader eller ulykker på trening. Fektere under 13 år skal også ha NF-lisens, selv om den er gratis for denne aldersgruppen.

Bestilling av NF-lisens
Hver klubb har utpekt en ansvarlig for Ophardt-systemet, der både lisensbestillinger og påmeldinger på stevner skal gjøres. Denne personen må foreta en samlebestilling til NF der alle som skal ha lisens registreres. Når bestillingen er foretatt,  mottar bestilleren en kvitteringsepost med betalingsinformasjon. Denne eposten kan f.eks sendes til vedkommende som har ansvaret for betalinger om dette er en annen person i klubben.

Når NF mottar innbetalingen i banken, innløses lisensene av NF. Bestilleren vil da motta en epost om at lisensene er registrert. 

Mer informasjon om lisenser, og fremgangsmåte for kjøp er beskrevet her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.