Treningssamlinger i regi av Norges Fekteforbund

Fekteforbundet organiserer to typer treningssamlinger. Det gjennomføres nasjonale treningssamlinger som organiseres og gjennomføres i regi av Fekteforbundet, og regionale treningssamlinger som bekostes av Fekteforbundet, men som gjennomføres med fekteklubber som tekniske arrangører etter fastsatte kriterier og krav. 

Mer informasjon om organisering av treningssamlingene finnes via denne lenken. 

Følgende nasjonale treningssamlinger er gjennomført av Norges Fekteforbund: 

2020: 

2019: 

2018: 

2017: 

2016: