Barneidrettsforsikring

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringspremien betales av NIF.

Mer informasjon om barneidrettsforsikring

Lisensforsikring

Alle som fekter, er trener eller dømmer skal ha gyldig nasjonal fektelisens (NF-lisens). Lisensen dekker lisensforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gir erstatning ved ulykkesdødsfall og medisinsk invaliditet, samt dekker behandling av tannskader og utgifter til undersøkelse/ behandling av akutte skader herunder til lege, medisiner, billeddiagnostikk (MR, CT, utralyd, røntgen) og reise til/fra behandlingssted.

Avtalen har forsikringsnummer: 85308003

Last ned forsikringsbevis


Forsikring for representasjonsutøvere

Fektere som fekter internasjonalt på vegne av NF er reiseforsikret gjennom Gjensidige.
Forsikringsnummer: 84397257.
Ta kontakt med NF ved spørsmål.

Levert av IdrettenOnline