Informasjon om lisenser

Det finnes tre ulike typer lisenser:

NF-lisens (National License)
NF-lisensen varer i ett år og følger kalenderåret. Denne lisensen kreves for alle registrerte aktive medlemmer (utøvere og tillitsvalgte) i klubbene. 

Lisensen dekker idrettsforsikring så Ikke bare de som konkurrerer, men også de som kun fekter for trening skal ha denne.

Fekteforbund forskutterer denne forsikringen, og sender ut en faktura basert på antall registrerte medlemmer til hver klubb på slutten av året. Før denne fakturaen er betalt kan ikke klubben få aktivisert nye lisenser eller melde fekterne på fektestevner via Ophardt i det nye året. 

Norsk fektelisens kreves også for at FIE- og Europeisk lisens skal kunne kjøpes gjennom NF. 

FIE-lisens (International License) 
Denne lisensen er påkrevet for delta i VM og EM, på Worldcup stevner og på World Cup Satelite-stevner som Oslo Cup for både juniorer og seniorer. 

Europeisk lisens (Continental License) ("Continental License")
Denne lisensen er påkrevet for å kunne delta på Europacupstevner for kadetter og i aldersklassen U23.

FIE- og den europeiske fektelisensen varer ett år og følger fektesesongen. Ny lisens må derfor være på plass etter sommeren for å kunne melde seg på aktuelle stevner.

Hvordan registrere NF-lisenser
Det ordinære fektetinget i 2018 vedtok å endre ordningen for den nasjonale fektelisensen, NF-lisensen. 

Hver fekteklubb har ansvar for å registrere alle sine fektere på Ophardt, men trenger fremover ikke å betale for hver registering for NF-lisens. Istedenfor sender nå NF hver enkelt fekteklubb én faktura en gang i året etter den obligatoriske samordnete registeringen til NIF. 

Fakturabeløpet er avhengig av antall aktive medlemmer med følgende priser innenfor de ulike aldersgruppene: NF-lisensen er for aktive medlemmer under 13 år gratis, de mellom 13 og 20 år betaler kr. 100,- mens aktive medlemmer over 20 år betaler kr. 200,-. 

Når denne er betalt, er alle klubbens aktive medlemmer, både de som trener og konkurrerer dekket av lisensforsikringen.

Hvordan registrere FIE- og Europeiske lisenser
Deltakelse på junior og senior WC/World Cup Satelite (som Oslo Cup) VM og EM, samt Europa Cup for kadetter og U23 krever at fekterne har internasjonale lisenser. Disse kjøpes av NF av det internasjonale, eller det Europeiske fekteforbundet på vegne av fekterne i forbindelse med påmelding på de aktuelle stevnene. Lisensene blir fakturert de respektive fekteklubbene sammen med NF-lisensen mot slutten av kalenderåret.

Registrering av fektere i Ophardt
Klubbene må som tidligere registrere lisenser for alle sine aktive medlemmer i Ophardt. Dette er et internasjonalt system som både benyttes til å administrere påmelding og gjennomføring av stevner, samt live resultatservice og ranking. Denne registrereringen er derfor nødvendig for at fekterne og dommere kan meldes på både nasjonale og internasjonale stevner. 

DETTE GJØRES VIA DENNE LENKEN

Registering av nye fekteklubber
Ny klubber må registrere klubben og fekterne i Ophardt; Fekteforbundets system for lisens- stevneadministrasjon. De klubbene som ikke har en administrator for Ophardt Online som er ansvarlig for lisensbestillinger og stevnepåmeldinger, må utnevne en person som skal ha dette ansvaret, og opprette en brukerkonto for denne personen. 

LES MER OM HVORDAN DETTE GJØRES VIA DENNE LENKEN


Se under for fremgangsmåte for registrering av fektere på Ophardt:


1. Trykk på  for å registrere lisenser.

2. Velg hvilken lisenstype du vil registrere. (trykk national lisence - de andre lisensene avtales ved relevant stevnepåmelding)

3. Trykk på  for å registrere lisenser for det aktuelle året.

4. Trykk på  for å gå videre.

5. Trykk SELECT på de fekterne du vil registrere

Nye fektere (fektere som ikke er i arkivet) må legges til først ved å trykke på ADD NEW ATHLETE og fylle ut informasjon.

6. Trykk på NEXT for å gå videre.

7. Trykk på  for å gjennomføre registreringen.

8. Når registreringen blir bekreftet av Fekteforbundet kan fekteren påmeldes stevn