Barneidrettsforsikring

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringspremien betales av NIF.

Mer informasjon om barneidrettsforsikring

Lisensforsikring

Alle fektere som betaler den nasjonale fektelisensen er forsikret gjennom Gjensidige. Forsikringen dekker behandlingsutgifter opp til kr. 50 000,- samt en engangsutbetalinger ved varig invaliditet eller død som følge av fekteulykke.
Avtalen har forsikringsnummer: 85308003.
Ta kontakt med NF ved spørsmål.

Forsikring for representasjonsutøvere

Fektere som fekter internasjonalt på vegne av NF er reiseforsikret gjennom Gjensidige.
Forsikringsnummer: 84397257.
Ta kontakt med NF ved spørsmål.

Levert av IdrettenOnline