UTVIKLINGSANSVARLIG SLUTTET I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Jun 2024

Fredrik Backer har utdannelse fra Norges Idrettshøyskole, er tidligere landslagsfekter og har lang fartstid som trener for både barn og ungdom. Foto: Norges Fekteforbund.

Fredrik Backer hadde sin siste arbeidsdag på søndag da han ledet Utviklingsgruppens treningssamling.

Fredrik ble ansatt som utviklingsansvarlig i Norges Fekteforbund 1. oktober 2022. Ansettelsen var et resultat av Fektetingets vedtak om å gjøre et krafttak for å stoppe medlemsfrafallet, og snu utviklingen for å få tilbake veksten som var før pandemien.

Hans viktigste ansvarsområde har derfor vært klubbutvikling. Målet har vært å bidra til at fekteklubbene både intensiverer og systematiserer arbeidet med å holde på medlemmene, og rekruttere flere. 

Blant annet har han besørget midler til innkjøp av rekrutteringsutstyr som er utlånt til klubbene. Spesielt gjelder dette utstyr for parafekting slik at flere fekteklubber nå kan tilby et bedre aktivitetstilbud til personer med funksjonsnedsettelser.

Fredrik har også hatt ansvar for Fekteforbundets trener- og dommerutdanning, samt planleggingen av regionale treningssamlinger i samarbeid med klubbene. 

Han har dessuten bistått sportsjef i oppfølgingen av Fekteforbundets Utviklingsgruppe, og arbeidet for økt sportslig kompetanseoverføring slik at øvelser og treningskultur i denne gruppen tilgjengeliggjøres for hele fekte-Norge.

Fredrik slutter etter eget ønske, og har gått tilbake til jobben som administrativ leder i Njård Turn. Han har imidlertid sagt seg villig til å kunne bidra som innleid ved behov.

Vi takker Fredrik for innsatsen og ønsker han lykke til videre, men sier også på gjensyn!