Seksuell trakassering og overgrep 


Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om Idrettsglede For Alle. Norges Fekteforbund har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 


RETNINGSLINJER
Fekteforbundet følger idrettens egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på disse.

Styret i hver klubb har ansvar for at retningslinjene blir gjort kjent og blir fulgt.

Les om idrettens råd for å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep. 


HÅNDTERING AV VARSLER
Seksuelle overgrep er brudd på straffeloven, og skal anmeldes og etterforsket av politiet. For å gi gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på trakassering og overgrep, har Norges Idrettsforbund utarbeidet en veileder.

Finn veilederen her

Om det er vanskelig å varsle klubbstyret, kan også Norges Fekteforbund kontaktes ved generalsekretær eller president evt. visepresident i forbundsstyret. Velkommen

Her kan du lese nyheter fra våre idrettsgrener og grupper. Klubbmedlemmer kan også logge seg inn på våre hjemmesider ved å benytte seg av sitt brukernavn og passord fra minidrett.no

Som klubbmedlem har du her tilgang både til blogg og bildegalleri som vi håper du benytter til å publisere innhold, nyheter og resultater fra din idrettshverdag i klubben vår.


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Levert avIdrettenOnline